Språket består av klisjeer. Bruk dem som om de aldri hadde vært brukt før!


språket-består-av-klisjeer-bruk-dem-som-om-aldri-hadde-vært-brukt-før
alf larsenspråketbeståravklisjeerbrukdemsomomaldrihaddeværtbruktførspråket bestårbestår avav klisjeerbruk demdem somsom omom dede aldrialdri haddehadde værtvært bruktbrukt førspråket består avbestår av klisjeerbruk dem somdem som omsom om deom de aldride aldri haddealdri hadde værthadde vært bruktvært brukt førspråket består av klisjeerbruk dem som omdem som om desom om de aldriom de aldri haddede aldri hadde værtaldri hadde vært brukthadde vært brukt førbruk dem som om dedem som om de aldrisom om de aldri haddeom de aldri hadde værtde aldri hadde vært bruktaldri hadde vært brukt før

Ingen ville ha husket dem bamhjertige samaritan hvis han bare hadde vært god. Han hadde penger også. -Penger og økonomi
ingen-ville-husket-dem-bamhjertige-samaritan-hvis-han-bare-hadde-vært-god-han-hadde-penger-også
Det hadde aldri vært noen mann hun ikke kunne få når hun først hadde fått lyst på ham. -Kvinner og menn
det-hadde-aldri-vært-noen-mann-hun-ikke-kunne-få-når-hun-først-hadde-fått-lyst-på-ham
Plutselig faller det meg inn en eller to gode setninger til bruk for en skisse, en føljetong, fine språklige lykketreff som jeg aldri hadde funnet make til. -Skrive
plutselig-faller-det-meg-inn-eller-to-gode-setninger-til-bruk-for-skisse-føljetong-fine-språklige-lykketreff-som-jeg-aldri-hadde-funnet-make-til
Ideer er som luft. De blir aldri brukt opp. -Helén Vikstvedt
ideer-er-som-luft-de-blir-aldri-brukt-opp