Spør aldri etter de rette tidspunkter. Spør aldri om tiden er moden. Det plutselige har ingen tid.


spør-aldri-etter-rette-tidspunkter-spør-aldri-om-tiden-er-moden-det-plutselige-har-ingen-tid
ukjentspøraldrietterrettetidspunkteromtidenermodendetplutseligeharingentidspør aldrialdri etteretter dede retterette tidspunkterspør aldrialdri omom tidentiden erer modendet plutseligeplutselige harhar ingeningen tidspør aldri etteraldri etter deetter de rettede rette tidspunkterspør aldri omaldri om tidenom tiden ertiden er modendet plutselige harplutselige har ingenhar ingen tidspør aldri etter dealdri etter de retteetter de rette tidspunkterspør aldri om tidenaldri om tiden erom tiden er modendet plutselige har ingenplutselige har ingen tidspør aldri etter de rettealdri etter de rette tidspunkterspør aldri om tiden eraldri om tiden er modendet plutselige har ingen tid

Gro spør ikke hvordan du har det. Hun spør om du har slutta å røyke. -Gro
gro-spør-ikke-hvordan-du-har-det-hun-spør-om-du-har-slutta-å-røyke
Og dog er det aldri av kjærlighed, - kun angsten som spør dig foruden fred: Min elskede - elsker du mig? -Kjærlighet
og-dog-er-det-aldri-av-kjærlighed-kun-angsten-som-spør-dig-foruden-fred-min-elskede-elsker-du-mig
Ingen skjønner hva jeg sier Og ingen aner hvem jeg er Og ingen spør hvor jeg kommer fra Forresten er det ingen her -Ole Paus
ingen-skjønner-hva-jeg-sier-og-ingen-aner-hvem-jeg-er-og-ingen-spør-hvor-jeg-kommer-fra-forresten-er-det-ingen-her
I gemene folk spør alltid straks etter penger. -Penger og økonomi
i-gemene-folk-spør-alltid-straks-etter-penger
Det er harde tider og enda verre skal det bli! Du sier: Jeg har gitt alt, men det er ingen her som spør hva du kan gi. -Ole Paus
det-er-harde-tider-og-enda-verre-skal-det-bli-du-sier-jeg-har-gitt-alt-men-det-er-ingen-her-som-spør-hva-du-kan-gi