Som tidligere elev ved Zsa Zsa Gabors skole for kreativ matematikk, vet jeg ærlig talt ikke hvor gammel jeg er.


som-tidligere-elev-ved-zsa-zsa-gabors-skole-for-kreativ-matematikk-vet-jeg-ærlig-talt-ikke-hvor-gammel-jeg-er
kvinner og aldersomtidligereelevvedzsagaborsskoleforkreativmatematikkvetjegærligtaltikkehvorgammelersom tidligeretidligere elevelev vedved zsazsa zsazsa gaborsgabors skoleskole forkreativ matematikkvet jegjeg ærligærlig talttalt ikkeikke hvorgammel jegjeg ersom tidligere elevtidligere elev vedelev ved zsaved zsa zsazsa zsa gaborszsa gabors skolegabors skole forskole for kreativfor kreativ matematikkvet jeg ærligjeg ærlig taltærlig talt ikketalt ikke hvorikke hvor gammelhvor gammel jeggammel jeg ersom tidligere elev vedtidligere elev ved zsaelev ved zsa zsaved zsa zsa gaborszsa zsa gabors skolezsa gabors skole forgabors skole for kreativskole for kreativ matematikkvet jeg ærlig taltjeg ærlig talt ikkeærlig talt ikke hvortalt ikke hvor gammelikke hvor gammel jeghvor gammel jeg ersom tidligere elev ved zsatidligere elev ved zsa zsaelev ved zsa zsa gaborsved zsa zsa gabors skolezsa zsa gabors skole forzsa gabors skole for kreativgabors skole for kreativ matematikkvet jeg ærlig talt ikkejeg ærlig talt ikke hvorærlig talt ikke hvor gammeltalt ikke hvor gammel jegikke hvor gammel jeg er

Jeg føler meg som Zsa Zsa Gabor sjette mann. Jeg vet hva jeg må gjøre, men jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det interessant. -Gjøre
jeg-føler-meg-som-zsa-zsa-gabor-sjette-mann-jeg-vet-hva-jeg-må-gjøre-men-jeg-vet-ikke-hvordan-jeg-skal-gjøre-det-interessant
Jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at det er sånn som skjer jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at jeg ikke bør tenke på det mer men jeg vil høre noen si at også dette det skal gå over -Trøst
jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-det-er-sånn-som-skjer-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-jeg-ikke-bør-tenke-på-det-mer-men-jeg-vil-høre-noen
Jeg tror uro er en kreativ kraft, derfor er jeg blitt venn med den siden ved meg selv. -Kreativitet
jeg-tror-uro-er-kreativ-kraft-derfor-er-jeg-blitt-venn-med-den-siden-ved-meg-selv
Jeg vet ikke hvor jeg skal denne gangen, men jeg vet jeg skal reise langt ... -Reise
jeg-vet-ikke-hvor-jeg-skal-denne-gangen-men-jeg-vet-jeg-skal-reise-langt
Når jeg våknet ved siden av mine tidligere menn om morgenen, så de bebreidende på meg - bare fordi jeg hadde sovet. -Kvinner og menn
når-jeg-våknet-ved-siden-av-mine-tidligere-menn-om-morgenen-så-bebreidende-på-meg-bare-fordi-jeg-hadde-sovet
Jeg har en tro som vet hvem jeg er og hvor jeg skal. -Tro
jeg-har-tro-som-vet-hvem-jeg-er-og-hvor-jeg-skal