Som ordet sier, består en fordom i en dom på forhånd, det vil si uten at saken er klarlagt.


som-ordet-sier-består-fordom-i-dom-på-forhånd-det-vil-uten-at-saken-er-klarlagt
ukjentsomordetsierbestårfordomdomforhånddetvilutenatsakenerklarlagtordet sierbestår enen fordomfordom ien domdom påpå forhånddet vilvil sisi utenuten atat sakensaken erer klarlagtsom ordet sierbestår en fordomen fordom ifordom i eni en domen dom pådom på forhånddet vil sivil si utensi uten atuten at sakenat saken ersaken er klarlagtbestår en fordom ien fordom i enfordom i en domi en dom påen dom på forhånddet vil si utenvil si uten atsi uten at sakenuten at saken erat saken er klarlagtbestår en fordom i enen fordom i en domfordom i en dom påi en dom på forhånddet vil si uten atvil si uten at sakensi uten at saken eruten at saken er klarlagt

På kinesisk består ordet krise av to tegn. Det ene står for fare og det andre for muligheter. -John F. Kennedy
på-kinesisk-består-ordet-krise-av-to-tegn-det-ene-står-for-fare-og-det-andre-for-muligheter
Du sier ikke hva feil jeg gjorde men likevel må jeg gå planken Når jeg prøver å ta deg på ordet vil du heller bli tatt på tanken -Kommunikasjon
du-sier-ikke-hva-feil-jeg-gjorde-men-likevel-må-jeg-gå-planken-når-jeg-prøver-å-ta-deg-på-ordet-vil-du-heller-bli-tatt-på-tanken
Hunder kommer når man roper på dem. Katter noterer seg det man sier og kommer eventuelt tilbake til saken. -Katt
hunder-kommer-når-man-roper-på-dem-katter-noterer-seg-det-man-sier-og-kommer-eventuelt-tilbake-til-saken
Et ord som nesten ikke er i bruk lenger, er det lille ordet nok. Vi strør isteden om oss med et annet ord, også det på bare tre bokstaver. Vi sier mer. -Jostein Gaarder
et-ord-som-nesten-ikke-er-i-bruk-lenger-er-det-lille-ordet-nok-vi-strør-isteden-om-oss-med-et-annet-ord-også-det-på-bare-tre-bokstaver-vi-sier
Den sanne overlegenhet består som kjent i å bli liten uten å bli mindre. -Ellen Margrete Nielsen
den-sanne-overlegenhet-består-som-kjent-i-å-bli-liten-uten-å-bli-mindre
Den som gleder seg på forhånd, får mange skuffelser. -Forventning
den-som-gleder-seg-på-forhånd-får-mange-skuffelser