Som kunstner prøver man å kommer nærmere noe man ikke vet hva er. Stjernene er alltid bortenfor.


som-kunstner-prøver-man-å-kommer-nærmere-noe-man-ikke-vet-hva-er-stjernene-er-alltid-bortenfor
therese nortvedtsomkunstnerprøvermankommernærmerenoeikkevethvaerstjerneneeralltidbortenforsom kunstnerkunstner prøverprøver manman åå kommerkommer nærmerenærmere noenoe manman ikkeikke vetvet hvahva erstjernene erer alltidalltid bortenforsom kunstner prøverkunstner prøver manprøver man åman å kommerå kommer nærmerekommer nærmere noenærmere noe mannoe man ikkeman ikke vetikke vet hvavet hva erstjernene er alltider alltid bortenforsom kunstner prøver mankunstner prøver man åprøver man å kommerman å kommer nærmereå kommer nærmere noekommer nærmere noe mannærmere noe man ikkenoe man ikke vetman ikke vet hvaikke vet hva erstjernene er alltid bortenforsom kunstner prøver man åkunstner prøver man å kommerprøver man å kommer nærmereman å kommer nærmere noeå kommer nærmere noe mankommer nærmere noe man ikkenærmere noe man ikke vetnoe man ikke vet hvaman ikke vet hva er

Hva kommer før begynnelsen Hva kommer etter alle tider Hva finnes bortenfor det borteste Og innenfor det innerste -Stein Mehren
hva-kommer-før-begynnelsen-hva-kommer-etter-alle-tider-hva-finnes-bortenfor-det-borteste-og-innenfor-det-innerste
Man vet hva man har, men ikke hva man får. -Fremtid
man-vet-hva-man-har-men-ikke-hva-man-får
Man tror alltid at man må bli gammel for å bli klok, men i virkeligheten har man, når alderdommens år kommer, nok med å holde seg like klok som man var. -Johann Wolfgang von Goethe
man-tror-alltid-at-man-må-bli-gammel-for-å-bli-klok-men-i-virkeligheten-har-man-når-alderdommens-år-kommer-nok-med-å-holde-seg-like-klok-som-man
Pussig at man alltid sier hva man tenker når man ikke tenker på hva man sier. -Torvald Gahlin
pussig-at-man-alltid-sier-hva-man-tenker-når-man-ikke-tenker-på-hva-man-sier
En kunstner som kommer med teorier som sitt verk, er ikke lenger kunstner; han er kritiker. -H. G. Wells
en-kunstner-som-kommer-med-teorier-som-sitt-verk-er-ikke-lenger-kunstner-han-er-kritiker
Det kommer altså ikke an på hva man gjør, men hvordan man gjør det og hva man kaller det. -John Steinbeck
det-kommer-altså-ikke-an-på-hva-man-gjør-men-hvordan-man-gjør-det-og-hva-man-kaller-det