Som forfatter henter man opp ting fra virkeligheten og forstørrer.


som-forfatter-henter-man-opp-ting-fra-virkeligheten-og-forstørrer
forfattersomforfatterhentermanopptingfravirkelighetenogforstørrersom forfatterforfatter henterhenter manman oppopp tingting frafra virkelighetenvirkeligheten ogog forstørrersom forfatter henterforfatter henter manhenter man oppman opp tingopp ting frating fra virkelighetenfra virkeligheten ogvirkeligheten og forstørrersom forfatter henter manforfatter henter man opphenter man opp tingman opp ting fraopp ting fra virkelighetenting fra virkeligheten ogfra virkeligheten og forstørrersom forfatter henter man oppforfatter henter man opp tinghenter man opp ting framan opp ting fra virkelighetenopp ting fra virkeligheten ogting fra virkeligheten og forstørrer

For det var ikke slik at språket innhyllet virkeligheten i sine stemninger, men omvendt, at virkeligheten steg fram fra dem. -Språk
for-det-var-ikke-slik-at-språket-innhyllet-virkeligheten-i-sine-stemninger-men-omvendt-at-virkeligheten-steg-fram-fra-dem
En ung forfatter kan være like flink som en eldre forfatter. -Forfatter
en-ung-forfatter-kan-være-like-flink-som-eldre-forfatter
Det er hele tiden nødvendig å forandre synet på virkeligheten, fordi virkeligheten stadig forandres. Altså må man skifte mening for å bevare et standpunkt. -Standpunkt
det-er-hele-tiden-nødvendig-å-forandre-synet-på-virkeligheten-fordi-virkeligheten-stadig-forandres-altså-må-man-skifte-mening-for-å-bevare-et
Vil man ha støtte fra de brede massene, må man fortelle dem de dummeste og mest naive ting. -Masse
vil-man-støtte-fra-brede-massene-må-man-fortelle-dem-dummeste-og-mest-naive-ting
Når man ser personlig stil, blir man både forundret og glad. Man ventet å møte en forfatter, og så finner man et menneske. -Forfatter
når-man-personlig-stil-blir-man-bå-forundret-og-glad-man-ventet-å-møte-forfatter-og-så-finner-man-et-menneske
Ett lite ord fra pappa, én liten kompliment - det er alt som skal til for å løfte deg opp og lyse opp dagen. -Far
ett-lite-ord-fra-pappa-én-liten-kompliment-det-er-alt-som-skal-til-for-å-løfte-deg-opp-og-lyse-opp-dagen