Som alle andre dyder er kyskheten et intellektuelt begrep og ikke en korporlig egenskap.


som-alle-andre-dyder-er-kyskheten-et-intellektuelt-begrep-og-ikke-korporlig-egenskap
sigrid undsetsomalleandredydererkyskhetenetintellektueltbegrepogikkekorporligegenskapsom alleandre dyderdyder erer kyskhetenkyskheten etet intellektueltintellektuelt begrepbegrep ogog ikkeikke enen korporligkorporlig egenskapsom alle andrealle andre dyderandre dyder erdyder er kyskhetener kyskheten etkyskheten et intellektueltet intellektuelt begrepintellektuelt begrep ogbegrep og ikkeog ikke enikke en korporligen korporlig egenskapsom alle andre dyderalle andre dyder erandre dyder er kyskhetendyder er kyskheten eter kyskheten et intellektueltkyskheten et intellektuelt begrepet intellektuelt begrep ogintellektuelt begrep og ikkebegrep og ikke enog ikke en korporligikke en korporlig egenskapsom alle andre dyder eralle andre dyder er kyskhetenandre dyder er kyskheten etdyder er kyskheten et intellektuelter kyskheten et intellektuelt begrepkyskheten et intellektuelt begrep oget intellektuelt begrep og ikkeintellektuelt begrep og ikke enbegrep og ikke en korporligog ikke en korporlig egenskap

Mot er den ypperste av alle menneskelige egenskaper, fordi det er den egenskap som garanterer alle de andre. -Mot
mot-er-den-ypperste-av-alle-menneskelige-egenskaper-fordi-det-er-den-egenskap-som-garanterer-alle-andre
Barns lydighet er grunnlaget for alle andre dyder. -Barn
barns-lydighet-er-grunnlaget-for-alle-andre-dyder
Motet har sine grenser som alle andre dyder; overtrer vi dem, befinner vi oss på lastens veier. -Michel de Montaigne
motet-har-sine-grenser-som-alle-andre-dyder-overtrer-vi-dem-befinner-vi-oss-på-lastens-veier
Mot er stigen som alle andrer dyder klatrer på. -Clare Boothe Luce
mot-er-stigen-som-alle-andrer-dyder-klatrer-på
Alle laster, alle dyder ligger i vårt hjerte! -Hjerte
alle-laster-alle-dyder-ligger-i-vårt-hjerte
Vi er alle misunnelige på dem hvis liv går i andre baner enn vårt eget. Vi misunner alle andre alt det vi ikke selv får oppleve. -Misunnelse
vi-er-alle-misunnelige-på-dem-hvis-liv-går-i-andre-baner-enn-vårt-eget-vi-misunner-alle-andre-alt-det-vi-ikke-selv-får-oppleve