Solen og månen og elleve stjerner bøyde seg for meg.


solen-og-månen-og-elleve-stjerner-bøyde-seg-for-meg
bibelensolenogmånenellevestjernerbøydesegformegsolen ogog månenmånen ogog elleveelleve stjernerstjerner bøydebøyde segseg forsolen og månenog månen ogmånen og elleveog elleve stjernerelleve stjerner bøydestjerner bøyde segbøyde seg forseg for megsolen og månen ogog månen og ellevemånen og elleve stjernerog elleve stjerner bøydeelleve stjerner bøyde segstjerner bøyde seg forbøyde seg for megsolen og månen og elleveog månen og elleve stjernermånen og elleve stjerner bøydeog elleve stjerner bøyde segelleve stjerner bøyde seg forstjerner bøyde seg for meg

Har jeg ikke kommet meg i seng før klokken elleve, drar jeg hjem og legger meg. -Einar Førde
har-jeg-ikke-kommet-meg-i-seng-før-klokken-elleve-drar-jeg-hjem-og-legger-meg
Solen dreper mikrobene, legemets og sjelens: solen gjør sterk og oppfinnsom, solen er selskap, solen gir tro. -Sol
solen-dreper-mikrobene-legemets-og-sjelens-solen-gjør-sterk-og-oppfinnsom-solen-er-selskap-solen-gir-tro
Så lys for meg stjerner, gjør den svarte skogen grå Lys for meg, jeg trenger dere nå -Stjerne
så-lys-for-meg-stjerner-gjør-den-svarte-skogen-grå-lys-for-meg-jeg-trenger-dere-nå
Hold meg i hånden, søster. Vi går på en usikker vei, under de evige stjerner, famlende, du og jeg. Hjelp meg når foten gjør feiltrinn og ikke kan finne sin vei. -Dagny Tande Lid
hold-meg-i-hånden-søster-vi-går-på-usikker-vei-under-evige-stjerner-famlende-du-og-jeg-hjelp-meg-når-foten-gjør-feiltrinn-og-ikke-kan-finne
Det er månen, sier jeg tyst og lidenskapelig, det er månen! -Måne
det-er-månen-sier-jeg-tyst-og-lidenskapelig-det-er-månen