Snart blir det vel slik at vi alle fødes med hjul på.


snart-blir-det-vel-slik-at-vi-alle-fødes-med-hjul-på
bilsnartblirdetvelslikatviallefødesmedhjulsnart blirblir detdet velvel slikslik atat vivi allealle fødesfødes medmed hjulhjul påsnart blir detblir det veldet vel slikvel slik atslik at viat vi allevi alle fødesalle fødes medfødes med hjulmed hjul påsnart blir det velblir det vel slikdet vel slik atvel slik at vislik at vi alleat vi alle fødesvi alle fødes medalle fødes med hjulfødes med hjul påsnart blir det vel slikblir det vel slik atdet vel slik at vivel slik at vi alleslik at vi alle fødesat vi alle fødes medvi alle fødes med hjulalle fødes med hjul på

Sjelen fødes gammel, men blir ung. Det er livets komedie. Kroppen fødes ung, men blir gammel. Det er livets tragedie. -Oscar Wilde
sjelen-fødes-gammel-men-blir-ung-det-er-livets-komedie-kroppen-fødes-ung-men-blir-gammel-det-er-livets-tragedie
Sjalusien fødes samtidig med kjærligheten, men dør ikke alltid sammen med den. -Sjalusi
sjalusien-fødes-samtidig-med-kjærligheten-men-dør-ikke-alltid-sammen-med-den
Og alle drømmene vi hadde, blir det ingenting av De blir med meg til jeg forsvinner en dag -Øyvind Sauvik
og-alle-drømmene-vi-hadde-blir-det-ingenting-av-de-blir-med-meg-til-jeg-forsvinner-dag
Slik en vel anvendt dag gir en lykkelig søvn, gir et vel anvendt liv en lykkelig død. -Leonardo da Vinci
slik-vel-anvendt-dag-gir-lykkelig-søvn-gir-et-vel-anvendt-liv-lykkelig-død