Smerten blir ikke et onde før den overvinner oss.


smerten-blir-ikke-et-onde-før-den-overvinner-oss
smertesmertenblirikkeetondeførdenovervinnerosssmerten blirblir ikkeikke etet ondeonde førfør denden overvinnerovervinner osssmerten blir ikkeblir ikke etikke et ondeet onde føronde før denfør den overvinnerden overvinner osssmerten blir ikke etblir ikke et ondeikke et onde føret onde før denonde før den overvinnerfør den overvinner osssmerten blir ikke et ondeblir ikke et onde førikke et onde før denet onde før den overvinneronde før den overvinner oss

Sterk er den som overvinner andre, men mektig er den som overvinner seg selv. -Seg selv og andre
sterk-er-den-som-overvinner-andre-men-mektig-er-den-som-overvinner-seg-selv
Den høyeste gleden ligger så nær opp til smerten at den som smerten har sine tårer. -Glede
den-høyeste-gleden-ligger-så-nær-opp-til-smerten-at-den-som-smerten-har-sine-tårer
Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. -Fristelse
led-oss-ikke-inn-i-fristelse-men-frels-oss-fra-det-onde
Kjærligheten overvinner alt, la oss derfor overgi oss til kjærligheten. -Vergil
kjærligheten-overvinner-alt-oss-derfor-overgi-oss-til-kjærligheten
Det er nettopp forbannelsen ved den onde gjerning, at den alltid må avle nye onde gjerninger. -Friedrich von Schiller
det-er-nettopp-forbannelsen-ved-den-onde-gjerning-at-den-alltid-må-avle-nye-onde-gjerninger
Den onde gjerning røper sine spor, og den blir skjult av hele denne jord. -William Shakespeare
den-onde-gjerning-røper-sine-spor-og-den-blir-skjult-av-hele-denne-jord