Smedens hest og skomakerens kone har ofte de dårligste sko.


smedens-hest-og-skomakerens-kone-har-ofte-dårligste-sko
arbeidsmedenshestogskomakerenskoneharoftedårligsteskosmedens hesthest ogog skomakerensskomakerens konekone harhar ofteofte dede dårligstedårligste skosmedens hest oghest og skomakerensog skomakerens koneskomakerens kone harkone har oftehar ofte deofte de dårligstede dårligste skosmedens hest og skomakerenshest og skomakerens koneog skomakerens kone harskomakerens kone har oftekone har ofte dehar ofte de dårligsteofte de dårligste skosmedens hest og skomakerens konehest og skomakerens kone harog skomakerens kone har ofteskomakerens kone har ofte dekone har ofte de dårligstehar ofte de dårligste sko

Den som har byens peneste kone, har også den dårligste nattesøvnen. -Kone
den-som-har-byens-peneste-kone-har-også-den-dårligste-nattesøvnen
De dårligste menneskene gir ofte de beste rådene. -Råd
de-dårligste-menneskene-gir-ofte-beste-rådene
Når en mann åpner bildøren for sin kone, har han enten ny bil eller ny kone. -Philip
når-mann-åpner-bildøren-for-kone-har-han-enten-ny-bil-eller-ny-kone
Smedens barn skremmes ikke av gnister. -Barn
smedens-barn-skremmes-ikke-av-gnister
All musikk er folkemusikk. Jeg har aldri hørt en hest synge! -Musikk
all-musikk-er-folkemusikk-jeg-har-aldri-hørt-hest-synge