Smak kan begeistre, men ikke gripe en.


smak-kan-begeistre-men-ikke-gripe
ludwig wittgensteinsmakkanbegeistremenikkegripesmak kankan begeistremen ikkeikke gripegripe ensmak kan begeistremen ikke gripeikke gripe enmen ikke gripe en

Det er bedre med god smak enn dårlig smak, men dårlig smak er bedre enn ingen smak. -Smak
det-er-bedre-med-god-smak-enn-dårlig-smak-men-dårlig-smak-er-bedre-enn-ingen-smak
Dikt og sanger er ikke ting du kan gripe, det er noe som griper deg. Alt du kan gjøre, er å gå dit hvor de har en mulighet for å finne deg. -Poesi
dikt-og-sanger-er-ikke-ting-du-kan-gripe-det-er-noe-som-griper-deg-alt-du-kan-gjøre-er-å-gå-dit-hvor-har-mulighet-for-å-finne-deg
God smak er en forferdelig ting. Smak er kreativitetens fiende. -Pablo Picasso
god-smak-er-forferdelig-ting-smak-er-kreativitetens-fiende
Smak kan ikke styres ved lov. -Smak
smak-kan-ikke-styres-ved-lov
Bønn er ikke å overvinne Guds nøling, men å gripe fatt i Guds villighet. -Bønn
bønn-er-ikke-å-overvinne-guds-nøling-men-å-gripe-fatt-i-guds-villighet
Vær varsom med halvsannheter, du kan gripe fatt i den gale halvdelen. -Ukjent
vær-varsom-med-halvsannheter-du-kan-gripe-fatt-i-den-gale-halvdelen