Små menn med stor makt kan volde store ulykker.


små-menn-med-stor-makt-kan-volde-store-ulykker
horace walpolesmåmennmedstormaktkanvoldestoreulykkersmå mennmenn medmed stormakt kankan voldevolde storestore ulykkersmå menn medmenn med stormed stor maktstor makt kanmakt kan voldekan volde storevolde store ulykkersmå menn med stormenn med stor maktmed stor makt kanstor makt kan voldemakt kan volde storekan volde store ulykkersmå menn med stor maktmenn med stor makt kanmed stor makt kan voldestor makt kan volde storemakt kan volde store ulykker

Vi kan ikke gjøre store ting, men små ting med stor kjærlighet. -Mor Teresa
vi-kan-ikke-gjøre-store-ting-men-små-ting-med-stor-kjærlighet
Verden har altfor mange små store menn. -Helt
verden-har-altfor-mange-små-store-menn
Små menn i store klær er det verste jeg vet. -Lars Sponheim
små-menn-i-store-klær-er-det-verste-jeg-vet
Mange små tåpeligheter - det er mitt navn på deres kjærlighet. Og med ekteskapet tar alle deres små tåpeligheter slutt - og forvandles til én stor tåpelighet. -Friedrich Nietzsche
mange-små-tåpeligheter-det-er-mitt-navn-på-deres-kjærlighet-og-med-ekteskapet-tar-alle-deres-små-tåpeligheter-slutt-og-forvandles-til-én
Små bidrag mottas med takknemlighet, store med begjærlighet. -Bidrag
små-bidrag-mottas-med-takknemlighet-store-med-begjærlighet
Små forhold gjør dessverre små folk, store skulle gjøre dem annerledes. -Jonas Lie
små-forhold-gjør-dessverre-små-folk-store-skulle-gjøre-dem-annerledes