Slikt noe gjør man da ikke!


slikt-noe-gjør-man-da-ikke
henrik ibsensliktnoegjørmandaikkeslikt noenoe gjørgjør manman dada ikkeslikt noe gjørnoe gjør mangjør man daman da ikkeslikt noe gjør mannoe gjør man dagjør man da ikkeslikt noe gjør man danoe gjør man da ikke

Hva du enn gjør, så øs ut penger! Lev over evne. Slikt får man selvtillit av.Kjære, la oss ikke komme inn på følelser og slikt noe.Jeg er ikke overbevist om at det finnes noe slikt som en sjel.Derfor gjør det ingen forskjell om man studerer menneskelivet i førti eller i ti tusen år. For man kommer ikke til å se noe annet.Den som ikke gjør noe for andre, gjør heller ikke noe for seg selv.Det finnes to måter å få indre fred på. Den ene er aldri å gjøre noe man angrer - den andre er aldri å angre på noe man gjør.