Slik som du vil ønske å ha levd ved enden av livet, slik kan du leve alt nå.


slik-som-du-vil-ønske-å-levd-ved-enden-av-livet-slik-kan-du-leve-alt-nå
levesliksomduvilønskelevdvedendenavlivetslikkanlevealtslik somsom dudu vilvil ønskeønske åha levdlevd vedved endenenden avav livetslik kankan dudu leveleve altalt nåslik som dusom du vildu vil ønskevil ønske åønske å haå ha levdha levd vedlevd ved endenved enden avenden av livetslik kan dukan du levedu leve altleve alt nåslik som du vilsom du vil ønskedu vil ønske åvil ønske å haønske å ha levdå ha levd vedha levd ved endenlevd ved enden avved enden av livetslik kan du levekan du leve altdu leve alt nåslik som du vil ønskesom du vil ønske ådu vil ønske å havil ønske å ha levdønske å ha levd vedå ha levd ved endenha levd ved enden avlevd ved enden av livetslik kan du leve altkan du leve alt nå

Slik vil Kongen leve for oss: Ved en sølvblek bjerkestamme mot en naken vårskogs mørke, står han ensom med sin sønn. Tyske bombefly er over. -Konge og kongelige
slik-vil-kongen-leve-for-oss-ved-sølvblek-bjerkestamme-mot-naken-vårskogs-mørke-står-han-ensom-med-sønn-tyske-bombefly-er-over
Et barn som foreldrene behandler med kjærlighet, og som elsker foreldrene sine, får slik et kjærlighetsfullt forhold til omverdenen, og bevarer en slik innstilling resten av livet. -Astrid Lindgren
et-barn-som-foreldrene-behandler-med-kjærlighet-og-som-elsker-foreldrene-sine-får-slik-et-kjærlighetsfullt-forhold-til-omverdenen-og-bevarer-slik
De gode forfatterne skriver på en måte som kan bli moderne, de middelmådige slik som var moderne og de dårlige slik som er moderne. -Forfatter
de-gode-forfatterne-skriver-på-måte-som-kan-bli-moderne-middelmådige-slik-som-var-moderne-og-dårlige-slik-som-er-moderne
Jeg elsker deg ... slik duggen elsker blomstene; slik fuglene elsker solskinnet; slik krusningene elsker brisen. -Ukjent
jeg-elsker-deg-slik-duggen-elsker-blomstene-slik-fuglene-elsker-solskinnet-slik-krusningene-elsker-brisen