Slik klippen ikke bryr seg om stormen, slik bryr heller ikke kloke mennesker seg om ros eller ris.


slik-klippen-ikke-bryr-seg-om-stormen-slik-bryr-heller-ikke-kloke-mennesker-seg-om-ros-eller-ris
klokskapslikklippenikkebryrsegomstormenslikhellerklokemenneskerrosellerrisslik klippenklippen ikkeikke bryrbryr segseg omom stormenslik bryrbryr hellerheller ikkeikke klokekloke menneskermennesker segseg omom rosros ellereller risslik klippen ikkeklippen ikke bryrikke bryr segbryr seg omseg om stormenslik bryr hellerbryr heller ikkeheller ikke klokeikke kloke menneskerkloke mennesker segmennesker seg omseg om rosom ros ellerros eller risslik klippen ikke bryrklippen ikke bryr segikke bryr seg ombryr seg om stormenslik bryr heller ikkebryr heller ikke klokeheller ikke kloke menneskerikke kloke mennesker segkloke mennesker seg ommennesker seg om rosseg om ros ellerom ros eller risslik klippen ikke bryr segklippen ikke bryr seg omikke bryr seg om stormenslik bryr heller ikke klokebryr heller ikke kloke menneskerheller ikke kloke mennesker segikke kloke mennesker seg omkloke mennesker seg om rosmennesker seg om ros ellerseg om ros eller ris

Hvem fanden bryr seg om enten det er farlig eller ikke! -Henrik Ibsen
hvem-fanden-bryr-seg-om-enten-det-er-farlig-eller-ikke
Folk bryr seg ikke om hvor mye du vet før de vet hvor mye du bryr deg. -John C. Maxwell
folk-bryr-seg-ikke-om-hvor-mye-du-vet-før-vet-hvor-mye-du-bryr-deg
De toskete har mange morsomme stunder som de kloke ikke forstår seg på ... dette er en slik. -Forståelse
de-toskete-har-mange-morsomme-stunder-som-kloke-ikke-forstår-seg-på-dette-er-slik
En lykkelig kvinne bryr seg ikke om selskapelighet. -Lykke
en-lykkelig-kvinne-bryr-seg-ikke-om-selskapelighet
En mann som ikke vil lyve til en kvinne, bryr seg lite om følelsene hennes. -Olin Miller
en-mann-som-ikke-vil-lyve-til-kvinne-bryr-seg-lite-om-følelsene-hennes
Det at det finnes noen som bryr seg om meg, og noen som jeg bryr meg om, er jo selve bekreftelsen på at jeg er til og har en egenverdi som person. -Inge Lønning
det-at-det-finnes-noen-som-bryr-seg-om-meg-og-noen-som-jeg-bryr-meg-om-er-jo-selve-bekreftelsen-på-at-jeg-er-til-og-har-egenverdi-som-person