Slik jeg ser det, er malerkunst og religiøs opplevelse det samme. Det vi alle søker, er forståelse og oppfyllelse av det uendelige.


slik-jeg-det-er-malerkunst-og-religiøs-opplevelse-det-samme-det-vi-alle-søker-er-forståelse-og-oppfyllelse-av-det-uendelige
ben nicholsonslikjegdetermalerkunstogreligiøsopplevelsedetsammedetviallesøkerforståelseoppfyllelseavuendeligeslik jegjeg serser deter malerkunstmalerkunst ogog religiøsreligiøs opplevelseopplevelse detdet sammedet vivi allealle søkerer forståelseforståelse ogog oppfyllelseoppfyllelse avav detdet uendeligeslik jeg serjeg ser deter malerkunst ogmalerkunst og religiøsog religiøs opplevelsereligiøs opplevelse detopplevelse det sammedet vi allevi alle søkerer forståelse ogforståelse og oppfyllelseog oppfyllelse avoppfyllelse av detav det uendeligeslik jeg ser deter malerkunst og religiøsmalerkunst og religiøs opplevelseog religiøs opplevelse detreligiøs opplevelse det sammedet vi alle søkerer forståelse og oppfyllelseforståelse og oppfyllelse avog oppfyllelse av detoppfyllelse av det uendeligeer malerkunst og religiøs opplevelsemalerkunst og religiøs opplevelse detog religiøs opplevelse det sammeer forståelse og oppfyllelse avforståelse og oppfyllelse av detog oppfyllelse av det uendelige

Slik jeg ser det, finnes det skjønnhet i alle former, selv i smerte og sorg. -Skjønnhet
slik-jeg-det-finnes-det-skjønnhet-i-alle-former-selv-i-smerte-og-sorg
Hvis alle søker i samme retning og det viser seg å være den gale vei, så kan lett hele flokken gå sin ødeleggelse i møte. -Vei
hvis-alle-søker-i-samme-retning-og-det-viser-seg-å-være-den-gale-vei-så-kan-lett-hele-flokken-gå-ødeleggelse-i-møte
Det å oppdage noe nytt vil si at man ser det samme som alle andre, men tenker noe annet. -Albert Szent-Györgyi
det-å-oppdage-noe-nytt-vil-at-man-det-samme-som-alle-andre-men-tenker-noe-annet
Det finnes ikke de forhold mennesket ikke kan venne seg til, særlig hvis det ser at alle rundt lever på akkurat samme måten. -Leo Tolstoj
det-finnes-ikke-forhold-mennesket-ikke-kan-venne-seg-til-særlig-hvis-det-at-alle-rundt-lever-på-akkurat-samme-måten
Det er slik jeg ser det: Hvis barna mine fremdeles er i live når mannen min kommer hjem, har jeg gjort jobben min. -Oppdragelse
det-er-slik-jeg-det-hvis-barna-mine-fremdeles-er-i-live-når-mannen-min-kommer-hjem-har-jeg-gjort-jobben-min
Elsk og gled deg over barna dine slik de er, slik de ser ut, det de gjør, og glem de kvalitetene de ikke har. -Benjamin Spock
elsk-og-gled-deg-over-barna-dine-slik-er-slik-ut-det-gjør-og-glem-kvalitetene-ikke-har