Slik en blomst trenger solen for å bli blomst, slik trenger et menneske kjærligheten for å bli menneske.


slik-blomst-trenger-solen-for-å-bli-blomst-slik-trenger-et-menneske-kjærligheten-for-å-bli-menneske
menneskeslikblomsttrengersolenforbliblomstsliketmenneskekjærlighetenmenneskeslik enen blomstblomst trengertrenger solensolen forå blibli blomstslik trengertrenger etet menneskemenneske kjærlighetenkjærligheten forå blibli menneskeslik en blomsten blomst trengerblomst trenger solentrenger solen forsolen for åfor å bliå bli blomstslik trenger ettrenger et menneskeet menneske kjærlighetenmenneske kjærligheten forkjærligheten for åfor å bliå bli menneskeslik en blomst trengeren blomst trenger solenblomst trenger solen fortrenger solen for åsolen for å blifor å bli blomstslik trenger et mennesketrenger et menneske kjærlighetenet menneske kjærligheten formenneske kjærligheten for åkjærligheten for å blifor å bli menneskeslik en blomst trenger solenen blomst trenger solen forblomst trenger solen for åtrenger solen for å blisolen for å bli blomstslik trenger et menneske kjærlighetentrenger et menneske kjærligheten foret menneske kjærligheten for åmenneske kjærligheten for å blikjærligheten for å bli menneske

En kvinne trenger en mann slik en fisk trenger et nett. -Kvinner og menn
en-kvinne-trenger-mann-slik-fisk-trenger-et-nett
Slik sjarm et menneske har, når menneske det er! -Sjarm
slik-sjarm-et-menneske-har-når-menneske-det-er
Et menneske trenger, for med rette å gjøre fordring på ethvert annet menneskes velvilje, medfølelse og hjelp, ingen annen tittel enn denne: at han er et menneske. -Christoph Martin Wieland
et-menneske-trenger-for-med-rette-å-gjøre-fordring-på-ethvert-annet-menneskes-velvilje-medfølelse-og-hjelp-ingen-annen-tittel-enn-denne-at-han-er
I neste liv vil jeg bli en blomst som du kan lukte på -Lars Kilevold
i-neste-liv-vil-jeg-bli-blomst-som-du-kan-lukte-på
Babyer trenger ikke fedre, men det gjør mødrene. Den som har en baby å ta seg av, trenger selv å bli tatt vare på. -Amy Heckerling
babyer-trenger-ikke-fedre-men-det-gjør-mødrene-den-som-har-baby-å-ta-seg-av-trenger-selv-å-bli-tatt-vare-på
Et menneske uten karakter er som en blomst uten duft. -Karakter
et-menneske-uten-karakter-er-som-blomst-uten-duft