Skoletiden var trist, og jeg har glemt det meste, til og med hvorfor jeg var så redd.


skoletiden-var-trist-og-jeg-har-glemt-det-meste-til-og-med-hvorfor-jeg-var-så-redd
skole og skolegangskoletidenvartristogjegharglemtdetmestetilmedhvorforreddskoletiden varvar tristog jegjeg harhar glemtglemt detdet mestetil ogog medmed hvorforjeg varvar såså reddskoletiden var tristog jeg harjeg har glemthar glemt detglemt det mestetil og medog med hvorformed hvorfor jeghvorfor jeg varjeg var såvar så reddog jeg har glemtjeg har glemt dethar glemt det mestetil og med hvorforog med hvorfor jegmed hvorfor jeg varhvorfor jeg var såjeg var så reddog jeg har glemt detjeg har glemt det mestetil og med hvorfor jegog med hvorfor jeg varmed hvorfor jeg var såhvorfor jeg var så redd

Jeg er redd for å finne nøkkelen til hvorfor ting jeg har gjort har gått over all forventning. Da er jeg redd for at kynismen vil ta over. -Kristian Valen
jeg-er-redd-for-å-finne-nøkkelen-til-hvorfor-ting-jeg-har-gjort-har-gått-over-all-forventning-da-er-jeg-redd-for-at-kynismen-vil-ta-over
Jeg er så forkølet, forpint og besværet, og det er så synd og så trist, og jeg er så syg, som ingen har været - siden jeg var det sidst. -Sykdom
jeg-er-så-forkølet-forpint-og-besværet-og-det-er-så-synd-og-så-trist-og-jeg-er-så-syg-som-ingen-har-været-siden-jeg-var-det-sidst
Jeg tror at hvis vi noen gang lykkes i å forenkle våre liv, vil vi innse at det meste av vår lykke var i det kompliserte. -Enkelhet
jeg-tror-at-hvis-vi-noen-gang-lykkes-i-å-forenkle-våre-liv-vil-vi-innse-at-det-meste-av-vår-lykke-var-i-det-kompliserte
Jeg var nesten det verste av alt. Jeg var alminnelig. Jeg var nesten usynlig, var jeg ikke? Og jeg var kanskje det lykkeligste mennesket du kunne ha kjent. -Johan Harstad
jeg-var-nesten-det-verste-av-alt-jeg-var-alminnelig-jeg-var-nesten-usynlig-var-jeg-ikke-og-jeg-var-kanskje-det-lykkeligste-mennesket-du-kunne
Nei, døden er jeg ikke redd. Jeg har dødd før. Det var helt greit. -Døden
nei-døden-er-jeg-ikke-redd-jeg-har-dødd-før-det-var-helt-greit
Jeg har aldri møtt noen som ikke var imot krig. Til og med Hitler og Mussolini var det, ifølge dem selv. -David Low
jeg-har-aldri-møtt-noen-som-ikke-var-imot-krig-til-og-med-hitler-og-mussolini-var-det-ifølge-dem-selv