Skjønnheten er den første gaven natur skjenker kvinnene, og den første den tar tilbake.


skjønnheten-er-den-første-gaven-natur-skjenker-kvinnene-og-den-første-den-tar-tilbake
skjønnhetskjønnhetenerdenførstegavennaturskjenkerkvinneneogtartilbakeskjønnheten erer denden førsteførste gavengaven naturnatur skjenkerskjenker kvinneneog denden førsteførste denden tartar tilbakeskjønnheten er dener den førsteden første gavenførste gaven naturgaven natur skjenkernatur skjenker kvinneneog den førsteden første denførste den tarden tar tilbakeskjønnheten er den førsteer den første gavenden første gaven naturførste gaven natur skjenkergaven natur skjenker kvinneneog den første denden første den tarførste den tar tilbakeskjønnheten er den første gavener den første gaven naturden første gaven natur skjenkerførste gaven natur skjenker kvinneneog den første den tarden første den tar tilbake

Jesus var den første sosialist, den første til å søke et bedre liv for menneskeheten. -Jesus
jesus-var-den-første-sosialist-den-første-til-å-søke-et-bedre-liv-for-menneskeheten
På to tidspunkter kan man aldri vite hva som kommer til å skje. Det ene er når en mann tar den første drinken. Det andre er når en kvinne tar den siste. -A. P. Herbert
på-to-tidspunkter-kan-man-aldri-vite-hva-som-kommer-til-å-skje-det-ene-er-når-mann-tar-den-første-drinken-det-andre-er-når-kvinne-tar-den
I sine første kjærlighetsforhold elsker kvinnene den elskede, senere selve elskoven. -Kvinner
i-sine-første-kjærlighetsforhold-elsker-kvinnene-den-elskede-senere-selve-elskoven
Vi tror alltid at vår første kjærlighet er den siste, og at den siste er den første. -George John Whyte-Melville
vi-tror-alltid-at-vår-første-kjærlighet-er-den-siste-og-at-den-siste-er-den-første
En klem er den perfekte gaven - én størrelse passer alle, og ingen har noe imot at du leverer den tilbake. -Ukjent
en-klem-er-den-perfekte-gaven-én-størrelse-passer-alle-og-ingen-har-noe-imot-at-du-leverer-den-tilbake