Skam over de lidenskaper som gjør menneskene små. Ære være den lidenskap som gjør dem til barn.


skam-over-lidenskaper-som-gjør-menneskene-små-Ære-være-den-lidenskap-som-gjør-dem-til-barn
lidenskapskamoverlidenskapersomgjørmenneskenesmåÆreværedenlidenskapdemtilbarnskam overover dede lidenskaperlidenskaper somsom gjørgjør menneskenemenneskene småÆre værevære denden lidenskaplidenskap somsom gjørgjør demdem tiltil barnskam over deover de lidenskaperde lidenskaper somlidenskaper som gjørsom gjør menneskenegjør menneskene småÆre være denvære den lidenskapden lidenskap somlidenskap som gjørsom gjør demgjør dem tildem til barnskam over de lidenskaperover de lidenskaper somde lidenskaper som gjørlidenskaper som gjør menneskenesom gjør menneskene småÆre være den lidenskapvære den lidenskap somden lidenskap som gjørlidenskap som gjør demsom gjør dem tilgjør dem til barnskam over de lidenskaper somover de lidenskaper som gjørde lidenskaper som gjør menneskenelidenskaper som gjør menneskene småÆre være den lidenskap somvære den lidenskap som gjørden lidenskap som gjør demlidenskap som gjør dem tilsom gjør dem til barn

En liten mann tror at små gode gjerninger er betydningsløse, og gjør dem ikke - og at små onde gjerninger ikke skader, og gjør dem. -Konfucius
en-liten-mann-tror-at-små-gode-gjerninger-er-betydningsløse-og-gjør-dem-ikke-og-at-små-onde-gjerninger-ikke-skader-og-gjør-dem
Jeg har oppdaget at hvis jeg er villig til å være ærlig mot barna, blir de ærlige mot meg igjen. Så enkelt er det. Barn som vokser opp, gjør som foreldrene gjør, ikke som foreldrene sier. -Oppdragelse
jeg-har-oppdaget-at-hvis-jeg-er-villig-til-å-være-ærlig-mot-barna-blir-ærlige-mot-meg-igjen-så-enkelt-er-det-barn-som-vokser-opp-gjør-som
La oss innlede en livmorstreik! Ingen flere barn til en kapitalisme som gjør dem til arbeidskjøtt som man utbytter eller nytelseskjøtt som man besudler. -Nelly Roussel
la-oss-innlede-livmorstreik-ingen-flere-barn-til-kapitalisme-som-gjør-dem-til-arbeidskjøtt-som-man-utbytter-eller-nytelseskjøtt-som-man-besudler
Foreldre har lov til å være uhemmet taktløse og infame mot sine barn uten at noen bebreider dem. Og på toppen av det hele krever de at barna skal elske og ære dem. -Kerstin Thorvall
foreldre-har-lov-til-å-være-uhemmet-taktløse-og-infame-mot-sine-barn-uten-at-noen-bebreider-dem-og-på-toppen-av-det-hele-krever-at-barna-skal
Små forhold gjør dessverre små folk, store skulle gjøre dem annerledes. -Jonas Lie
små-forhold-gjør-dessverre-små-folk-store-skulle-gjøre-dem-annerledes
For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett. -Bibelen
for-han-lar-sol-gå-opp-over-onde-og-gode-og-lar-det-regne-over-dem-som-gjør-rett-og-dem-som-gjør-urett