Skalet av alle ting kan ein få for pengar. Men ikkje kjernen, den er ikkje for pengar fal.


skalet-av-alle-ting-kan-ein-få-for-pengar-men-ikkje-kjernen-den-er-ikkje-for-pengar-fal
penger og økonomiskaletavalletingkaneinforpengarmenikkjekjernendenerpengarfalskalet avav allealle tingting kankan einein fåfå formen ikkjeikkje kjernenden erer ikkjeikkje forpengar falskalet av alleav alle tingalle ting kanting kan einkan ein fåein få forfå for pengarmen ikkje kjernenden er ikkjeer ikkje forikkje for pengarfor pengar falskalet av alle tingav alle ting kanalle ting kan einting kan ein fåkan ein få forein få for pengarden er ikkje forer ikkje for pengarikkje for pengar falskalet av alle ting kanav alle ting kan einalle ting kan ein fåting kan ein få forkan ein få for pengarden er ikkje for pengarer ikkje for pengar fal

De skal ikkje misakte seglaren; han er ein skarv, men han er å likne med eit menneske, i mange ting. Og seglarar er vi alle, på livsens hav. -Kjøp og salg
de-skal-ikkje-misakte-seglaren-han-er-ein-skarv-men-han-er-å-likne-med-eit-menneske-i-mange-ting-og-seglarar-er-vi-alle-på-livsens-hav
Ein må fokusere på det ein har, halde fram med å jobbe; ikkje slappe av og tru at ting kjem av seg sjølv. -Gitte Witt
ein-må-fokusere-på-det-ein-har-halde-fram-med-å-jobbe-ikkje-slappe-av-og-tru-at-ting-kjem-av-seg-sjølv
Noreg har ein slags ikkje-giftig økologisk kvalitet som ein kan setje pris på. -Norge og nordmenn
noreg-har-ein-slags-ikkje-giftig-økologisk-kvalitet-som-ein-kan-setje-pris-på
Ei hand er ein god ting. Ikkje for bindande for den som gir ho, og passeleg beroligande for den som får ho. -Hånd
ei-hand-er-ein-god-ting-ikkje-for-bindande-for-den-som-gir-ho-og-passeleg-beroligande-for-den-som-får-ho
I eit skinnande no skal du leva, ikkje i går, ikkje i morgon, men no. -Gerd Grønvold Saue
i-eit-skinnande-no-skal-du-leva-ikkje-i-går-ikkje-i-morgon-men-no