Skal A, skiønt hun er viis, fordi hun er en Qvinde, Fordi hun gaar med Skiørt, fordømmes til at spinde. Skal B, som er en Nar, en Druckenbolt, et Faar Strax Mester være, just for han med Buxer gaar.


skal-a-skiønt-hun-er-viis-fordi-hun-er-qvinde-fordi-hun-gaar-med-skiørt-fordømmes-til-at-spinde-skal-b-som-er-nar-druckenbolt-et-faar-strax
kvinner og mennskalskiønthunerviisfordiqvindefordigaarmedskiørtfordømmestilatspindesomnardruckenboltetfaarstraxmesterværejustforhanbuxergaarskiønt hunhun erer viisfordi hunhun erer enen qvindefordi hunhun gaargaar medmed skiørtfordømmes tiltil atat spindeskal bsom erer enen naren druckenboltet faarfaar straxstrax mestermester værejust forhan medmed buxerbuxer gaarskiønt hun erhun er viisfordi hun erhun er ener en qvindefordi hun gaarhun gaar medgaar med skiørtfordømmes til attil at spindesom er ener en naret faar straxfaar strax mesterstrax mester værejust for hanfor han medhan med buxermed buxer gaar

Man skal ikke elske en kvinne fordi hun er ung, heller ikke forlate henne fordi hun er gammel. -Kvinner og alder
man-skal-ikke-elske-kvinne-fordi-hun-er-ung-heller-ikke-forlate-henne-fordi-hun-er-gammel
Mamma er et menneske som kler dagen hun våkner til, hun kler å være i den og hun kler den med seg selv, og for oss som har henne i livet er det utenkelig at hun ikke skulle være her. -Mor
mamma-er-et-menneske-som-kler-dagen-hun-våkner-til-hun-kler-å-være-i-den-og-hun-kler-den-med-seg-selv-og-for-oss-som-har-henne-i-livet-er-det
Hun var smart nok til ikke å prøve å se ut som om hun var femogtredve, hun hadde stanset på førti med hell. -Angela Carter
hun-var-smart-nok-til-ikke-å-prøve-å-se-ut-som-om-hun-var-femogtredve-hun-hadde-stanset-på-førti-med-hell
Nu er det nat, du kjære. Lad mig bare en gang faa kysse dit haar, før du gaar. Saa faar det være forbi. Saa faar det være. -Arnulf Øverland
nu-er-det-nat-du-kjære-lad-mig-bare-gang-faa-kysse-dit-haar-før-du-gaar-saa-faar-det-være-forbi-saa-faar-det-være
Hun ble ofte undervurdert fordi hun var så pen. -Kvinner og utseende
hun-ble-ofte-undervurdert-fordi-hun-var-så-pen