Sjarm er selvopptatthet som har funnet en sosial form.


sjarm-er-selvopptatthet-som-har-funnet-sosial-form
sjarmsjarmerselvopptatthetsomharfunnetsosialformsjarm erer selvopptatthetselvopptatthet somsom harhar funnetfunnet enen sosialsosial formsjarm er selvopptattheter selvopptatthet somselvopptatthet som harsom har funnethar funnet enfunnet en sosialen sosial formsjarm er selvopptatthet somer selvopptatthet som harselvopptatthet som har funnetsom har funnet enhar funnet en sosialfunnet en sosial formsjarm er selvopptatthet som harer selvopptatthet som har funnetselvopptatthet som har funnet ensom har funnet en sosialhar funnet en sosial form

Når en mann er blitt førti, har han funnet seg selv. Han har mer dannelse, sjarm, varme - og mer penger. -Mae West
når-mann-er-blitt-førti-har-han-funnet-seg-selv-han-har-mer-dannelse-sjarm-varme-og-mer-penger
En trofast venn er et sterkt forsvar, og den som har funnet en slik, har funnet en skatt. -Venn
en-trofast-venn-er-et-sterkt-forsvar-og-den-som-har-funnet-slik-har-funnet-skatt
Folk blir som regel lettere overbevist av grunner de selv har funnet, enn av dem andre har funnet. -Blaise Pascal
folk-blir-som-regel-lettere-overbevist-av-grunner-selv-har-funnet-enn-av-dem-andre-har-funnet
Si ikke: «Jeg har funnet sannheten,» men heller: «Jeg har funnet en sannhet.» -Sannhet
si-ikke-jeg-har-funnet-sannheten-men-heller-jeg-har-funnet-sannhet
Sosial rettferdighet er den beste fredsmegler og fredsbygger. -Thorbjørn Jagland
sosial-rettferdighet-er-den-beste-fredsmegler-og-fredsbygger