Sjanse er ord uten mening, ingenting kan forekomme uten årsak.


sjanse-er-ord-uten-mening-ingenting-kan-forekomme-uten-årsak
voltairesjanseerordutenmeningingentingkanforekommeårsaksjanse erord utenuten meningingenting kankan forekommeforekomme utenuten årsaksjanse er order ord utenord uten meningingenting kan forekommekan forekomme utenforekomme uten årsaksjanse er ord utener ord uten meningingenting kan forekomme utenkan forekomme uten årsaksjanse er ord uten meningingenting kan forekomme uten årsak

Når du ber, er det bedre at ditt hjerte er uten ord enn at dine ord er uten hjerte. -Bønn
når-du-ber-er-det-bedre-at-ditt-hjerte-er-uten-ord-enn-at-dine-ord-er-uten-hjerte
Et liv uten bøker er som en barndom uten eventyr, en ungdom uten kjærlighet, en alderdom uten fred. -Carl Petter Fröhling
et-liv-uten-bøker-er-som-barndom-uten-eventyr-ungdom-uten-kjærlighet-alderdom-uten-fred
Om livet har en «mening»? Opplev Livet som virkelighet, så vil du finne at spørsmålet er uten mening. -Livets mening
om-livet-har-mening-opplev-livet-som-virkelighet-så-vil-du-finne-at-spørsmålet-er-uten-mening
Oversett ikke ord for ord, men mening for mening. -Oversettelse
oversett-ikke-ord-for-ord-men-mening-for-mening
Av alt levende er mennesket det eneste som drikker uten å være tørst, spiser uten å være sulten - og snakker uten å ha noe å si. -Menneske
av-alt-levende-er-mennesket-det-eneste-som-drikker-uten-å-være-tørst-spiser-uten-å-være-sulten-og-snakker-uten-å-noe-å