Sjalusien er den beste motgiften man kjenner mot kjærligheten. Den dreper den garantert - hos den annen part.


sjalusien-er-den-beste-motgiften-man-kjenner-mot-kjærligheten-den-dreper-den-garantert-hos-den-annen-part
sjalusisjalusienerdenbestemotgiftenmankjennermotkjærlighetendendrepergaranterthosannenpartsjalusien erer denden bestebeste motgiftenmotgiften manman kjennerkjenner motmot kjærlighetenden dreperdreper denden garantertgaranterthoshos denden annenannen partsjalusien er dener den besteden beste motgiftenbeste motgiften manmotgiften man kjennerman kjenner motkjenner mot kjærlighetenden dreper dendreper den garantertden garanterthos denhos den annenden annen partsjalusien er den besteer den beste motgiftenden beste motgiften manbeste motgiften man kjennermotgiften man kjenner motman kjenner mot kjærlighetenden dreper den garantertdreper den garanterthos den annenhos den annen partsjalusien er den beste motgiftener den beste motgiften manden beste motgiften man kjennerbeste motgiften man kjenner motmotgiften man kjenner mot kjærlighetenden dreper den garanterthos den annen part

Det såkalte lykkelige ekteskap beror meget på hvor flink den annen part er til å gjette. -Barbra Ring
det-såkalte-lykkelige-ekteskap-beror-meget-på-hvor-flink-den-annen-part-er-til-å-gjette
Mot er den viktigste egenskapen hos den som prøver å forstå verdens språk. -Mot
mot-er-den-viktigste-egenskapen-hos-den-som-prøver-å-forstå-verdens-språk
Sjalusien fødes samtidig med kjærligheten, men dør ikke alltid sammen med den. -Sjalusi
sjalusien-fødes-samtidig-med-kjærligheten-men-dør-ikke-alltid-sammen-med-den
Løgn dreper kjærligheten. Men ordentlig drept blir den først av oppriktigheten. -Kjærlighet - begynnelse og slutt
løgn-dreper-kjærligheten-men-ordentlig-drept-blir-den-først-av-oppriktigheten