Sjalusi er ikke angsten for å miste - det er angsten for å dele.


sjalusi-er-ikke-angsten-for-å-miste-det-er-angsten-for-å-dele
august strindbergsjalusierikkeangstenformistedetdelesjalusi erer ikkeikke angstenangsten forå mistemistedetdet erer angstenangsten forå delesjalusi er ikkeer ikke angstenikke angsten forangsten for åfor å misteå mistedet erdet er angstener angsten forangsten for åfor å delesjalusi er ikke angstener ikke angsten forikke angsten for åangsten for å mistefor å mistedet er angstendet er angsten forer angsten for åangsten for å delesjalusi er ikke angsten forer ikke angsten for åikke angsten for å misteangsten for å mistedet er angsten fordet er angsten for åer angsten for å dele

Angsten tilsvarer altså fortrengt lengsel. -Sigmund Freud
angsten-tilsvarer-altså-fortrengt-lengsel
Angsten inne i ditt bryst er en undertvunget lyst! -Arnulf Øverland
angsten-inne-i-ditt-bryst-er-undertvunget-lyst
Vil en forfølge angsten og ikke la den herske, får en gå til de stedene hvor den bor. -Aksel Sandemose
vil-forfølge-angsten-og-ikke-den-herske-får-gå-til-stedene-hvor-den-bor
Og dog er det aldri av kjærlighed, - kun angsten som spør dig foruden fred: Min elskede - elsker du mig? -Kjærlighet
og-dog-er-det-aldri-av-kjærlighed-kun-angsten-som-spør-dig-foruden-fred-min-elskede-elsker-du-mig
Angsten for ensomheten driver menneskene inn i den inverterte form for ensomhet som består i skramlende selskap. -Ensomhet
angsten-for-ensomheten-driver-menneskene-inn-i-den-inverterte-form-for-ensomhet-som-består-i-skramlende-selskap