Siviliserte menn ankom Sydhavsøyene bevæpnet med alkohol, syfilis, bukser og Bibelen.


siviliserte-menn-ankom-sydhavsøyene-bevæpnet-med-alkohol-syfilis-bukser-og-bibelen
misjonsivilisertemennankomsydhavsøyenebevæpnetmedalkoholsyfilisbukserogbibelensiviliserte mennmenn ankomankom sydhavsøyenesydhavsøyene bevæpnetbevæpnet medmed alkoholbukser ogog bibelensiviliserte menn ankommenn ankom sydhavsøyeneankom sydhavsøyene bevæpnetsydhavsøyene bevæpnet medbevæpnet med alkoholbukser og bibelensiviliserte menn ankom sydhavsøyenemenn ankom sydhavsøyene bevæpnetankom sydhavsøyene bevæpnet medsydhavsøyene bevæpnet med alkoholsiviliserte menn ankom sydhavsøyene bevæpnetmenn ankom sydhavsøyene bevæpnet medankom sydhavsøyene bevæpnet med alkohol

Alt mulig står i Bibelen, og finnes det ikke i Bibelen, så er det hos Shakespeare. -Isaac Bashevis Singer
alt-mulig-står-i-bibelen-og-finnes-det-ikke-i-bibelen-så-er-det-hos-shakespeare
Det er ikke godt når kona vil gå med bukser. -Ekteskapsproblemer
det-er-ikke-godt-når-kona-vil-gå-med-bukser
Det siviliserte samfunn er vanvittig. Dets to store galskaper er penger og såkalt kjærlighet - med pengene på den ubestridte førsteplassen. -Penger og økonomi
det-siviliserte-samfunn-er-vanvittig-dets-to-store-galskaper-er-penger-og-såkalt-kjærlighet-med-pengene-på-den-ubestridte-førsteplassen
Moral er en kjemisk forbindelse som er lett løselig med alkohol. -Ukjent
moral-er-kjemisk-forbindelse-som-er-lett-løselig-med-alkohol
Etikette er etikette. Han tar livet av sin mor, men grå bukser kan han ikke gå med. -Skikk og bruk
etikette-er-etikette-han-tar-livet-av-mor-men-grå-bukser-kan-han-ikke-gå-med
Latter er den mest siviliserte musikken i verden. -Peter Ustinov
latter-er-den-mest-siviliserte-musikken-i-verden