Sinne har alltid en grunn, men sjelden en god grunn.


sinne-har-alltid-grunn-men-sjelden-god-grunn
temperament og sinnesinneharalltidgrunnmensjeldengodgrunnsinne harhar alltidalltid enen grunnmen sjeldensjelden enen godgod grunnsinne har alltidhar alltid enalltid en grunnmen sjelden ensjelden en goden god grunnsinne har alltid enhar alltid en grunnmen sjelden en godsjelden en god grunnsinne har alltid en grunnmen sjelden en god grunn

Min erfaring er at folk som er usedvanlig gode i forretningsdrift, ikke er det på grunn av hva de vet, men på grunn av sitt umettelige behov for å vite mer. -Milton S. Hershey
min-erfaring-er-at-folk-som-er-usedvanlig-gode-i-forretningsdrift-ikke-er-det-på-grunn-av-hva-vet-men-på-grunn-av-sitt-umettelige-behov-for-å-vite
Verden er en farlig plass å leve. Ikke på grunn av de onde, men på grunn av de som ikke gjør noe med dem. -Verden
verden-er-farlig-plass-å-leve-ikke-på-grunn-av-onde-men-på-grunn-av-som-ikke-gjør-noe-med-dem
Man elsker ikke et menneske på grunn av dets styrke, men på grunn av dets svakheter. -Elske
man-elsker-ikke-et-menneske-på-grunn-av-dets-styrke-men-på-grunn-av-dets-svakheter
Når en mann gir sin kone blomster uten grunn, er der en grunn. -Molly McGee
når-mann-gir-kone-blomster-uten-grunn-er-der-grunn
Menn går glipp av flere erobringer på grunn av sin egen klossethet enn på grunn av kvinnenes dydighet. -Ninon de Lenclos
menn-går-glipp-av-flere-erobringer-på-grunn-av-egen-klossethet-enn-på-grunn-av-kvinnenes-dydighet
Trengs det egentlig noen grunn til å dø? Har det aldri falt deg inn at en heller burde ha en ærlig grunn til å leve? -Selvmord
trengs-det-egentlig-noen-grunn-til-å-dø-har-det-aldri-falt-deg-inn-at-heller-burde-ærlig-grunn-til-å-leve