Sine goder og sin lykke skal man dele med sine venner. Men ikke sin ulykke.


sine-goder-og-lykke-skal-man-dele-med-sine-venner-men-ikke-ulykke
kristina augustasinegoderoglykkeskalmandelemedsinevennermenikkeulykkesine godergoder ogog sinsin lykkelykke skalskal manman deledele medmed sinesine vennermen ikkeikke sinsin ulykkesine goder oggoder og sinog sin lykkesin lykke skallykke skal manskal man deleman dele meddele med sinemed sine vennermen ikke sinikke sin ulykkesine goder og singoder og sin lykkeog sin lykke skalsin lykke skal manlykke skal man deleskal man dele medman dele med sinedele med sine vennermen ikke sin ulykkesine goder og sin lykkegoder og sin lykke skalog sin lykke skal mansin lykke skal man delelykke skal man dele medskal man dele med sineman dele med sine venner

Kultur er å si den sannhet man har sett med sine egne øyne og formulert ved sin egen tanke. -Kultur
kultur-er-å-den-sannhet-man-har-sett-med-sine-egne-øyne-og-formulert-ved-egen-tanke
Før eller senere blir det sikkert likestilling mellom kjønnene, men det vil nok ta sin tid før mennene venner seg til sine nye rettigheter. -Ukjent
før-eller-senere-blir-det-sikkert-likestilling-mellom-kjønnene-men-det-vil-nok-ta-tid-før-mennene-venner-seg-til-sine-nye-rettigheter
Man skal ikke snakke om sin lykke, ulykken kan stå og lytte. -August Strindberg
man-skal-ikke-snakke-om-lykke-ulykken-kan-stå-og-lytte
Det skal større mot til å si sannheten til sine venner enn til sine fiender. -Sannhet
det-skal-større-mot-til-å-sannheten-til-sine-venner-enn-til-sine-fiender
Jeg forteller deg ubehageligheter, og på det skal man kjenne sine sanne venner! -Venn
jeg-forteller-deg-ubehageligheter-og-på-det-skal-man-kjenne-sine-sanne-venner