Si meg, har Pascal Simpson fått for liten shorts, eller er han bare feit?!


si-meg-har-pascal-simpson-fått-for-liten-shorts-eller-er-han-bare-feit
fotballmegharpascalsimpsonfåttforlitenshortsellererhanbarefeitsi meghar pascalpascal simpsonsimpson fåttfått forliten shortseller erer hanhan barehar pascal simpsonpascal simpson fåttsimpson fått forfått for litenfor liten shortseller er haner han barehar pascal simpson fåttpascal simpson fått forsimpson fått for litenfått for liten shortseller er han barehar pascal simpson fått forpascal simpson fått for litensimpson fått for liten shorts

Her gjør Kaasa alt selv, med god hjelp av Pascal Simpson. -Fotball
her-gjør-kaasa-alt-selv-med-god-hjelp-av-pascal-simpson
En dårlig avslutning fra Pascal Simpson, som forøvrig bør ta en telefon til Grethe Roede. -Fotball
en-dårlig-avslutning-fra-pascal-simpson-som-forøvrig-bør-ta-telefon-til-grethe-roede
Jeg har en mormor og en morfar i Pakistan, som er syv hav unna oss. Men hver uka har de sendt meg brev og fått meg til å føle meg elsket. -Adil Khan
jeg-har-mormor-og-morfar-i-pakistan-som-er-syv-hav-unna-oss-men-hver-uka-har-sendt-meg-brev-og-fått-meg-til-å-føle-meg-elsket
Jeg har fått mer ut av alkoholen enn alkoholen har fått ut av meg. -Winston Churchill
jeg-har-fått-mer-ut-av-alkoholen-enn-alkoholen-har-fått-ut-av-meg
Noen timer senere hadde natten fanget meg inn, og neste morgen er alltid en nyhet. Om den er god eller dårlig, vet du ikke før du har fått den. -Gunnar Staalesen
noen-timer-senere-hadde-natten-fanget-meg-inn-og-neste-morgen-er-alltid-nyhet-om-den-er-god-eller-dårlig-vet-du-ikke-før-du-har-fått-den
Jeg gruer meg til den dagen folk finner ut at de har fått nok av meg. -Nok
jeg-gruer-meg-til-den-dagen-folk-finner-ut-at-har-fått-nok-av-meg