September er en skøn og moden kvinde med kloge træk og gyldent hår.


september-er-skøn-og-moden-kvinde-med-kloge-træk-og-gyldent-hår
høstseptembererskønogmodenkvindemedklogetrækgyldenthårseptember erer enen skønskøn ogog modenmoden kvindekvinde medmed klogekloge træktræk ogog gyldentgyldent hårseptember er ener en skønen skøn ogskøn og modenog moden kvindemoden kvinde medkvinde med klogemed kloge trækkloge træk ogtræk og gyldentog gyldent hårseptember er en skøner en skøn ogen skøn og modenskøn og moden kvindeog moden kvinde medmoden kvinde med klogekvinde med kloge trækmed kloge træk ogkloge træk og gyldenttræk og gyldent hårseptember er en skøn oger en skøn og modenen skøn og moden kvindeskøn og moden kvinde medog moden kvinde med klogemoden kvinde med kloge trækkvinde med kloge træk ogmed kloge træk og gyldentkloge træk og gyldent hår

Gå gjennom dette lille stykke tid i samsvar med naturens vesen og avslutt fornøyd din reise, slik som en oliven faller ned når den er moden og takker treet som har den. -Leveregler
gå-gjennom-dette-lille-stykke-tid-i-samsvar-med-naturens-vesen-og-avslutt-fornøyd-din-reise-slik-som-oliven-faller-ned-når-den-er-moden-og-takker
Det skal her bekendes at aldri saa jeg en Kvinde uden at Blodet stødte begærende mig i Brystet. -Johannes V. Jensen
det-skal-her-bekendes-at-aldri-saa-jeg-kvinde-uden-at-blodet-stødte-begærende-mig-i-brystet
Den farligste mannen er han som får en ung pike til å føle seg som en moden kvinne og en moden kvinne til å føle seg som en ung pike. -David Strange
den-farligste-mannen-er-han-som-får-ung-pike-til-å-føle-seg-som-moden-kvinne-og-moden-kvinne-til-å-føle-seg-som-ung-pike
Spør aldri etter de rette tidspunkter. Spør aldri om tiden er moden. Det plutselige har ingen tid. -Ukjent
spør-aldri-etter-rette-tidspunkter-spør-aldri-om-tiden-er-moden-det-plutselige-har-ingen-tid
Fra slutten av september legger som kjent Vinteren seg som et likklede over oss og landet. -Vinter
fra-slutten-av-september-legger-som-kjent-vinteren-seg-som-et-likklede-over-oss-og-landet
En sannhet gagner først når mottakeren er moden for den. -Sannhet
en-sannhet-gagner-først-når-mottakeren-er-moden-for-den