Selvrespekt, selvinnsikt, selvkontroll, disse tre alene gir deg uovervinnelig makt.


selvrespekt-selvinnsikt-selvkontroll-disse-tre-alene-gir-deg-uovervinnelig-makt
alfred tennysonselvrespektselvinnsiktselvkontrolldissetrealenegirdeguovervinneligmaktdisse tretre alenealene girgir degdeg uovervinneliguovervinnelig maktdisse tre alenetre alene giralene gir deggir deg uovervinneligdeg uovervinnelig maktdisse tre alene girtre alene gir degalene gir deg uovervinneliggir deg uovervinnelig maktdisse tre alene gir degtre alene gir deg uovervinneligalene gir deg uovervinnelig makt

Jeg gir deg en klem fordi du er til. Fordi du er god, gir jeg deg to. Jeg gir deg tre klemmer en dag du er lei, men også fordi jeg er glad i deg. -Ukjent
jeg-gir-deg-klem-fordi-du-er-til-fordi-du-er-god-gir-jeg-deg-to-jeg-gir-deg-tre-klemmer-dag-du-er-lei-men-også-fordi-jeg-er-glad-i-deg
Det er helt forferdelig å sitte hjemme alene og se på «Åndenes makt». Det er et program du bør holde deg unna hvis du bor alene. -Alejandro Fuentes
det-er-helt-forferdelig-å-sitte-hjemme-alene-og-se-på-Åndenes-makt-det-er-et-program-du-bør-holde-deg-unna-hvis-du-bor-alene
Kvinner må lære at ingen gir deg makt. Du bare tar den. -Kvinner
kvinner-må-lære-at-ingen-gir-deg-makt-du-bare-tar-den
Du skal snu mynten tre ganger før du gir den fra deg. -Gi
du-skal-snu-mynten-tre-ganger-før-du-gir-den-fra-deg
Tårer gir deg sympati, svette gir deg forandring. -Jesse Jackson
tårer-gir-deg-sympati-svette-gir-deg-forandring
Så blir de stående disse tre: Tro, håp og penger. Men størst blant dem er pengene. -Penger og økonomi
så-blir-stående-disse-tre-tro-håp-og-penger-men-størst-blant-dem-er-pengene