Selv som voksen syns jeg det er vanskelig å sove på julaften. Julens spenning er som koffein, uansett alder.


selv-som-voksen-syns-jeg-det-er-vanskelig-å-sove-på-julaften-julens-spenning-er-som-koffein-uansett-alder
carrie latetselvsomvoksensynsjegdetervanskeligsovejulaftenjulensspenningkoffeinuansettalderselv somsom voksenvoksen synssyns jegjeg detdet erer vanskeligvanskelig åå sovesove påpå julaftenjulens spenningspenning erer somsom koffeinuansett alderselv som voksensom voksen synsvoksen syns jegsyns jeg detjeg det erdet er vanskeliger vanskelig åvanskelig å soveå sove påsove på julaftenjulens spenning erspenning er somer som koffeinselv som voksen synssom voksen syns jegvoksen syns jeg detsyns jeg det erjeg det er vanskeligdet er vanskelig åer vanskelig å sovevanskelig å sove påå sove på julaftenjulens spenning er somspenning er som koffeinselv som voksen syns jegsom voksen syns jeg detvoksen syns jeg det ersyns jeg det er vanskeligjeg det er vanskelig ådet er vanskelig å soveer vanskelig å sove påvanskelig å sove på julaftenjulens spenning er som koffein

Jeg tror den viktigste livsoppgaven vi alle har fått, er å bli det beste av oss selv – uansett hvor vanskelig livet kan være. -Være seg selv
jeg-tror-den-viktigste-livsoppgaven-vi-alle-har-fått-er-å-bli-det-beste-av-oss-selv-uansett-hvor-vanskelig-livet-kan-være
Uansett hva kvinner foretar seg, så må de gjøre det dobbelt så bra som menn for å bli ansett som halvparten så dyktige. Heldigvis er ikke det særlig vanskelig. -Charlotte Whitton
uansett-hva-kvinner-foretar-seg-så-må-gjøre-det-dobbelt-så-bra-som-menn-for-å-bli-ansett-som-halvparten-så-dyktige-heldigvis-er-ikke-det
Jeg vil tilbake til livmoren, drukne meg i den lindrende væsken, krype sammen og sove, sove i årevis. -Livmor
jeg-vil-tilbake-til-livmoren-drukne-meg-i-den-lindrende-væsken-krype-sammen-og-sove-sove-i-årevis
Voksen datter er vanskelig voktet. -Datter
voksen-datter-er-vanskelig-voktet
Jeg vil være det rolige regn som får min elskede til å sove så vil jeg stå på skrå gjennom drømmen som en søyle av stigende sol -Lars Saabye Christensen
jeg-vil-være-det-rolige-regn-som-får-min-elskede-til-å-sove-så-vil-jeg-stå-på-skrå-gjennom-drømmen-som-søyle-av-stigende-sol
Jeg kan den urbane verden nå, men jeg syns det er utrolig deilig å gå inn siste rest av det som er naturlig. -Natur
jeg-kan-den-urbane-verden-nå-men-jeg-syns-det-er-utrolig-deilig-å-gå-inn-siste-rest-av-det-som-er-naturlig