Selv om vi reiser over hele verden for å finne skjønnhet, må vi bære den med oss, ellers finner vi den ikke.


selv-om-vi-reiser-over-hele-verden-for-å-finne-skjønnhet-må-vi-bære-den-med-oss-ellers-finner-vi-den-ikke
skjønnhetselvomvireiseroverheleverdenforfinneskjønnhetbæredenmedossellersfinnerikkeselv omom vivi reiserreiser overover helehele verdenverden forå finnefinne skjønnhetmå vivi bærebære denden medmed ossellers finnerfinner vivi denden ikkeselv om viom vi reiservi reiser overreiser over heleover hele verdenhele verden forverden for åfor å finneå finne skjønnhetmå vi bærevi bære denbære den medden med ossellers finner vifinner vi denvi den ikkeselv om vi reiserom vi reiser overvi reiser over helereiser over hele verdenover hele verden forhele verden for åverden for å finnefor å finne skjønnhetmå vi bære denvi bære den medbære den med ossellers finner vi denfinner vi den ikkeselv om vi reiser overom vi reiser over helevi reiser over hele verdenreiser over hele verden forover hele verden for åhele verden for å finneverden for å finne skjønnhetmå vi bære den medvi bære den med ossellers finner vi den ikke

Vi er så vant til å tenkt at verden, den er der ute. Men verden er jo her. I Oslo finner du hele verden trykket sammen. -Oslo
vi-er-så-vant-til-å-tenkt-at-verden-den-er-der-ute-men-verden-er-jo-her-i-oslo-finner-du-hele-verden-trykket-sammen
Som alle vakre kvinner som ustanselig er blitt hyllet for sin skjønnhet, regnet hun med, uten kynisme, at denne skjønnhet var den eneste årsak til at man i det hele tatt festet seg ved henne. -Thornton Wilder
som-alle-vakre-kvinner-som-ustanselig-er-blitt-hyllet-for-skjønnhet-regnet-hun-med-uten-kynisme-at-denne-skjønnhet-var-den-eneste-årsak-til-at-man
Jeg kan ikke bære verden som den er, og enda mindre om den blir annerledes. -Beate Grimsrud
jeg-kan-ikke-bære-verden-som-den-er-og-enda-mindre-om-den-blir-annerledes
La oss forsøke å finne oss til rette med livet. Det er ikke livets sak å finne seg til rette med oss. -Livet
la-oss-forsøke-å-finne-oss-til-rette-med-livet-det-er-ikke-livets-sak-å-finne-seg-til-rette-med-oss
Med sann kjærlighet er det som med spøkelser: Hele verden snakker om den, men få har sett den. -François de La Rochefoucauld
med-sann-kjærlighet-er-det-som-med-spøkelser-hele-verden-snakker-om-den-men-få-har-sett-den
Den grådige er fattig, selv om han eide hele verden. -Hadith
den-grådige-er-fattig-selv-om-han-eide-hele-verden