Selv om jeg er homofil er det ikke bare menn jeg liker.


selv-om-jeg-er-homofil-er-det-ikke-bare-menn-jeg-liker
elton johnselvomjegerhomofildetikkebaremennlikerselv omom jegjeg erer homofilhomofil erer detdet ikkeikke barebare mennmenn jegjeg likerselv om jegom jeg erjeg er homofiler homofil erhomofil er deter det ikkedet ikke bareikke bare mennbare menn jegmenn jeg likerselv om jeg erom jeg er homofiljeg er homofil erer homofil er dethomofil er det ikkeer det ikke baredet ikke bare mennikke bare menn jegbare menn jeg likerselv om jeg er homofilom jeg er homofil erjeg er homofil er deter homofil er det ikkehomofil er det ikke bareer det ikke bare menndet ikke bare menn jegikke bare menn jeg liker

Vi vil nok få hageelskere på nakken. Men hagefolket kan bare ryke og reise. Jeg har hage selv og liker ikke hager. -Hage
vi-vil-nok-få-hageelskere-på-nakken-men-hagefolket-kan-bare-ryke-og-reise-jeg-har-hage-selv-og-liker-ikke-hager
Jeg liker ikke å være trendy. Jeg liker ikke å være politisk korrekt. Jeg har en barnslig opposisjon mot å gjøre de riktige tingene. -Ingrid Schulerud
jeg-liker-ikke-å-være-trendy-jeg-liker-ikke-å-være-politisk-korrekt-jeg-har-barnslig-opposisjon-mot-å-gjøre-riktige-tingene
Jeg liker ikke å snakke; da tror jeg ikke meg selv. Men blomstene her vil takke allikevel! -Arnulf Øverland
jeg-liker-ikke-å-snakke-da-tror-jeg-ikke-meg-selv-men-blomstene-her-vil-takke-allikevel
Menn liker å hvile før de rydder, mens kvinner liker å hvile etter at de har ryddet. Sånn er det - og bare dét kan jo føre til skilsmisse. -Kvinner og menn
menn-liker-å-hvile-før-rydder-mens-kvinner-liker-å-hvile-etter-at-har-ryddet-sånn-er-det-og-bare-dét-kan-jo-føre-til-skilsmisse