Selv når hun er en big boss eller en stor kirurg, må en kvinne fremdeles gjøre husarbeidet.


selv-når-hun-er-big-boss-eller-stor-kirurg-må-kvinne-fremdeles-gjøre-husarbeidet
kvinnesakselvnårhunerbigbossellerstorkirurgkvinnefremdelesgjørehusarbeidetselv nårnår hunhun erer enen bigbig bossboss ellereller enen storen kvinnekvinne fremdelesfremdeles gjøregjøre husarbeidetselv når hunnår hun erhun er ener en bigen big bossbig boss ellerboss eller eneller en storen stor kirurgmå en kvinneen kvinne fremdeleskvinne fremdeles gjørefremdeles gjøre husarbeidetselv når hun ernår hun er enhun er en biger en big bossen big boss ellerbig boss eller enboss eller en storeller en stor kirurgmå en kvinne fremdelesen kvinne fremdeles gjørekvinne fremdeles gjøre husarbeidetselv når hun er ennår hun er en bighun er en big bosser en big boss elleren big boss eller enbig boss eller en storboss eller en stor kirurgmå en kvinne fremdeles gjøreen kvinne fremdeles gjøre husarbeidet

En kvinne våger alt når hun elsker - eller hater. -Kvinner
en-kvinne-våger-alt-når-hun-elsker-eller-hater
En vakker kvinne er alltid vakrest når hun ikke selv vet hvor vakker hun er. Men hun vet det alltid. -Frejlif Olsen
en-vakker-kvinne-er-alltid-vakrest-når-hun-ikke-selv-vet-hvor-vakker-hun-er-men-hun-vet-det-alltid
En kvinne ler når hun kan og gråter når hun vil. -Kvinner
en-kvinne-ler-når-hun-kan-og-gråter-når-hun-vil
Uansett hvordan en kvinne ser ut, hvis hun er trygg på seg selv, er hun sexy. -Selvtillit
uansett-hvordan-kvinne-ut-hvis-hun-er-trygg-på-seg-selv-er-hun-sexy
En kvinne er aldri mer alvorlig enn når hun forteller en millionær at hun elsker ham. -André Gide
en-kvinne-er-aldri-mer-alvorlig-enn-når-hun-forteller-millionær-at-hun-elsker-ham