Selv Gud kan ikke la to ganger to bli noe annet enn fire.


selv-gud-kan-ikke-to-ganger-to-bli-noe-annet-enn-fire
matematikkselvgudkanikketogangerblinoeannetennfireselv gudgud kankan ikkeikke labli noenoe annetannet ennenn fireselv gud kangud kan ikkekan ikke lala to gangerganger to blibli noe annetnoe annet ennannet enn fireselv gud kan ikkegud kan ikke laikke la to gangerganger to bli noebli noe annet ennnoe annet enn fireselv gud kan ikke lakan ikke la to gangerla to ganger to bliganger to bli noe annetbli noe annet enn fire

Det mennesket vanligvis ber til Gud om, er at to pluss to ikke må bli fire. -Bønn
det-mennesket-vanligvis-ber-til-gud-om-er-at-to-pluss-to-ikke-må-bli-fire
Å tenke på noe annet er ikke annet enn å få enda mer å tenke på, for vi kan ikke gi slipp på det vi allerede har tenkt. -Tenke
Å-tenke-på-noe-annet-er-ikke-annet-enn-å-få-enda-mer-å-tenke-på-for-vi-kan-ikke-gi-slipp-på-det-vi-allerede-har-tenkt
Vær trofast mot det som ikke finnes noe annet sted enn i deg selv. -Være seg selv
vær-trofast-mot-det-som-ikke-finnes-noe-annet-sted-enn-i-deg-selv
Et barn er en gave, og dets verdi kan ikke måles noe annet sted enn i hjertet. -Theresa Ann Hunt
et-barn-er-gave-og-dets-verdi-kan-ikke-måles-noe-annet-sted-enn-i-hjertet
Den som ikke kan tro på seg selv, kan ikke tro på noe annet. -Roy L. Smith
den-som-ikke-kan-tro-på-seg-selv-kan-ikke-tro-på-noe-annet
Du kan ikke bli bedre enn deg selv, men du kan bli den beste deg, og DET er stor suksess om du klarer det. -Være seg selv
du-kan-ikke-bli-bedre-enn-deg-selv-men-du-kan-bli-den-beste-deg-og-det-er-stor-suksess-om-du-klarer-det