Selv den minste gode gjerning sier: «Jeg bryr meg», «Du er verdifull», «Jeg tenker på deg.»


selv-den-minste-gode-gjerning-sier-jeg-bryr-meg-du-er-verdifull-jeg-tenker-på-deg
jenny de vriesselvdenminstegodegjerningsierjegbryrmegduerverdifulltenkerdegselv denden minsteminste godegode gjerninggjerning sier«jeg bryrbryr meg»«du erer verdifull»«jeg tenkertenker påselv den minsteden minste godeminste gode gjerninggode gjerning sier«jeg bryr meg»«du er verdifull»«jeg tenker påselv den minste godeden minste gode gjerningminste gode gjerning sierselv den minste gode gjerningden minste gode gjerning sier

Men engang før, tenker jeg, må jeg vel ha smakt denne fred eftersom jeg går her og nynner og er henrykt og bryr meg om hver sten og hvert strå og disse synes å bry seg om meg igjen. Vi er kjente.Jeg tenker på alle de idiotene som sitter og kysser hverandre, og jeg sier til meg selv at det er da andre ting å foreta seg her i livet.Skulle hele verden snurre rundt og slenge meg av, hva bryr det meg? For jeg har ti kniver i hjertet, dessuten har jeg deg!Jeg sitter nå i husets minste rom med kritikken Deres foran meg. Om et øyeblikk vil jeg ha den bak meg.«Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarte henne: «Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.»Det at det finnes noen som bryr seg om meg, og noen som jeg bryr meg om, er jo selve bekreftelsen på at jeg er til og har en egenverdi som person.