Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel.


se-på-fuglene-under-himmelen-de-sår-ikke-høster-ikke-og-samler-ikke-i-hus-men-den-far-dere-har-i-himmelen-gir-dem-fø-likevel
fuglersefugleneunderhimmelensårikkehøsterikkeogsamlerhusmendenfardereharhimmelengirdemfødelikevelse påpå fuglenefuglene underunder himmelende sårsår ikkede høsterhøster ikkeikke ogog samlersamler ikkeikke ii husmen denden farfar deredere harhar ii himmelengir demdem fødeføde likevelse på fuglenepå fuglene underfuglene under himmelende sår ikkede høster ikkehøster ikke ogikke og samlerog samler ikkesamler ikke iikke i husmen den farden far derefar dere hardere har ihar i himmelengir dem fødedem føde likevelse på fuglene underpå fuglene under himmelende høster ikke oghøster ikke og samlerikke og samler ikkeog samler ikke isamler ikke i husmen den far dereden far dere harfar dere har idere har i himmelengir dem føde likevelse på fuglene under himmelende høster ikke og samlerhøster ikke og samler ikkeikke og samler ikke iog samler ikke i husmen den far dere harden far dere har ifar dere har i himmelen

Frosken som sitter på bunnen av brønnen, ser bare en flik av himmelen. Men den tror det er hele himmelen. -Se
frosken-som-sitter-på-bunnen-av-brønnen-bare-flik-av-himmelen-men-den-tror-det-er-hele-himmelen
Alt for mange av oss har himmelen full av ballonger med påskriften «Tenk om». Hvorfor tar vi ikke flere av dem ned? -Drøm
alt-for-mange-av-oss-har-himmelen-full-av-ballonger-med-påskriften-tenk-om-hvorfor-tar-vi-ikke-flere-av-dem-ned
Høster gråter ikke høster gjør ikke det - høster nyter livet de vet hva som skal skje -Per Larsen
høster-gråter-ikke-høster-gjør-ikke-det-høster-nyter-livet-vet-hva-som-skal-skje
Dere gir bare lite når dere gir av deres eiendeler. Det er først når dere gir noe av dere selv at dere virkelig gir. -Kahlil Gibran
dere-gir-bare-lite-når-dere-gir-av-deres-eiendeler-det-er-først-når-dere-gir-noe-av-dere-selv-at-dere-virkelig-gir
Dere kan strebe etter å bli som dem, men forsøk ikke å få dem til å bli som dere. For livet går ikke baklengs og dveler ikke ved i går. -Oppdragelse
dere-kan-strebe-etter-å-bli-som-dem-men-forsøk-ikke-å-få-dem-til-å-bli-som-dere-for-livet-går-ikke-baklengs-og-dveler-ikke-ved-i-går
Dere kan huse kroppene deres, men ikke deres sjeler. For deres sjeler bor i morgendagens hus, og det kan dere ikke besøke, ikke engang i deres drømmer. -Kahlil Gibran
dere-kan-huse-kroppene-deres-men-ikke-deres-sjeler-for-deres-sjeler-bor-i-morgendagens-hus-og-det-kan-dere-ikke-besøke-ikke-engang-i-deres-drømmer