Sannheten og smerten er menneskets privilegier.


sannheten-og-smerten-er-menneskets-privilegier
menneskesannhetenogsmertenermennesketsprivilegiersannheten ogog smertensmerten erer mennesketsmenneskets privilegiersannheten og smertenog smerten ersmerten er mennesketser menneskets privilegiersannheten og smerten erog smerten er mennesketssmerten er menneskets privilegiersannheten og smerten er mennesketsog smerten er menneskets privilegier

Den høyeste gleden ligger så nær opp til smerten at den som smerten har sine tårer. -Glede
den-høyeste-gleden-ligger-så-nær-opp-til-smerten-at-den-som-smerten-har-sine-tårer
Rang gir ikke privilegier eller makt. Den pålegger ansvar. -Ledelse
rang-gir-ikke-privilegier-eller-makt-den-pålegger-ansvar
Sannheten er lyset og lys er sannheten. -Sannhet
sannheten-er-lyset-og-lys-er-sannheten
Sannheten om andre synes oss mer enkel enn sannheten om oss selv. -Sannhet
sannheten-om-andre-synes-oss-mer-enkel-enn-sannheten-om-oss-selv
Smerten blir ikke et onde før den overvinner oss. -Smerte
smerten-blir-ikke-et-onde-før-den-overvinner-oss