Sannheten har ingen egen tid. Dens time er nå - alltid.


sannheten-har-ingen-egen-tid-dens-time-er-nå-alltid
albert schweitzersannhetenharingenegentiddenstimeeralltidsannheten harhar ingeningen egenegen tiddens timetime erer nåalltidsannheten har ingenhar ingen egeningen egen tiddens time ertime er nåer nåsannheten har ingen egenhar ingen egen tiddens time er nåtime er nåsannheten har ingen egen tiddens time er nå

Alltid har det vært slik at kjærligheten ikke kjenner sin egen dybde før i avskjedens time. -Kjærlighet - begynnelse og slutt
alltid-har-det-vært-slik-at-kjærligheten-ikke-kjenner-egen-dybde-før-i-avskjedens-time
Jeg tror på galskapen i kraft av dens nødvendighet, sa hun, ja i kraft av dens egen fornuft som ballanse. -Knut Hamsun
jeg-tror-på-galskapen-i-kraft-av-dens-nødvendighet-sa-hun-ja-i-kraft-av-dens-egen-fornuft-som-ballanse
Den som har vent seg til å reise, vet alltid at avskjedens time en dag kommer. -Paulo Coelho
den-som-har-vent-seg-til-å-reise-vet-alltid-at-avskjedens-time-dag-kommer
Vi må søke vår egen lykke. Ingen har noensinne levd våre liv, så det finnes ingen bruksanvisning. -Linda Olsson
vi-må-søke-vår-egen-lykke-ingen-har-noensinne-levd-våre-liv-så-det-finnes-ingen-bruksanvisning
Selv trangsynte tvilere tror almanakken, dens budskap har aldri vakt splid eller strid. Og meldes det mai, - ja så kaster de frakken, - for så vidt så er de i pakt med sin tid. -Vår
selv-trangsynte-tvilere-tror-almanakken-dens-budskap-har-aldri-vakt-splid-eller-strid-og-meldes-det-mai-ja-så-kaster-frakken-for-så-vidt-så
Ta deg tid til å veie for og imot, men når handlingens time kommer, slutt å tenke og la det stå til. -Andrew Jackson
ta-deg-tid-til-å-veie-for-og-imot-men-når-handlingens-time-kommer-slutt-å-tenke-og-det-stå-til