Sannheten er det siste folk vil tro.


sannheten-er-det-siste-folk-vil-tro
sannhetsannhetenerdetsistefolkviltrosannheten erer detdet sistesiste folkfolk vilvil trosannheten er deter det sistedet siste folksiste folk vilfolk vil trosannheten er det sisteer det siste folkdet siste folk vilsiste folk vil trosannheten er det siste folker det siste folk vildet siste folk vil tro

En dagbok er det siste sted man skal gå til hvis man vil vite sannheten om et menneske. -Lawrence Durrell
en-dagbok-er-det-siste-sted-man-skal-gå-til-hvis-man-vil-vite-sannheten-om-et-menneske
Jeg vil ikke ha ja-folk rundt meg. Jeg vil alltid høre sannheten, selv om det betyr at de som sier den, får sparken. -Ledelse
jeg-vil-ikke-ja-folk-rundt-meg-jeg-vil-alltid-høre-sannheten-selv-om-det-betyr-at-som-sier-den-får-sparken
Intet holder menneskene nede som hva folk vil tro. -Seg selv og andre
intet-holder-menneskene-nede-som-hva-folk-vil-tro
Sannheten er aldri det siste ordet, men det neste. -Sannhet
sannheten-er-aldri-det-siste-ordet-men-det-neste
Hvis du får folk til å tro at de tenker, vil de elske deg. Hvis du virkelig får dem til å tenke, vil de hate deg. -Tenke
hvis-du-får-folk-til-å-tro-at-tenker-vil-elske-deg-hvis-du-virkelig-får-dem-til-å-tenke-vil-hate-deg
Vi har ingen grunn til å tro at vi er Skaperens siste ord. -Menneske
vi-har-ingen-grunn-til-å-tro-at-vi-er-skaperens-siste-ord