Samer og andre naturfolk har lenger fått beholde en visdom kanskje flere burde vært nysgjerrige på.


samer-og-andre-naturfolk-har-lenger-fått-beholde-visdom-kanskje-flere-burde-vært-nysgjerrige-på
visdomsamerogandrenaturfolkharlengerfåttbeholdevisdomkanskjeflereburdeværtnysgjerrigesamer ogandre naturfolknaturfolk harhar lengerlenger fåttfått beholdebeholde enen visdomvisdom kanskjekanskje flereflere burdeburde værtvært nysgjerrigenysgjerrige påsamer og andreog andre naturfolkandre naturfolk harnaturfolk har lengerhar lenger fåttlenger fått beholdefått beholde enbeholde en visdomen visdom kanskjevisdom kanskje flerekanskje flere burdeflere burde værtburde vært nysgjerrigevært nysgjerrige påsamer og andre naturfolkog andre naturfolk harandre naturfolk har lengernaturfolk har lenger fåtthar lenger fått beholdelenger fått beholde enfått beholde en visdombeholde en visdom kanskjeen visdom kanskje flerevisdom kanskje flere burdekanskje flere burde værtflere burde vært nysgjerrigeburde vært nysgjerrige påsamer og andre naturfolk harog andre naturfolk har lengerandre naturfolk har lenger fåttnaturfolk har lenger fått beholdehar lenger fått beholde enlenger fått beholde en visdomfått beholde en visdom kanskjebeholde en visdom kanskje flereen visdom kanskje flere burdevisdom kanskje flere burde værtkanskje flere burde vært nysgjerrigeflere burde vært nysgjerrige på

På den ene siden vet 70-åringen mye mer om livet enn 10-åringen. På den andre siden har 10-åringen en visdom som 70-åringen ikke lenger har. -Dea Trier Mørch
på-den-ene-siden-vet-70-åringen-mye-mer-om-livet-enn-10-åringen-på-den-andre-siden-har-10-åringen-visdom-som-70-åringen-ikke-lenger-har
Det er lettere å holde et halvt dusin elskere i uvisshet enn å beholde én når han har fått visshet. -Helen Rowland
det-er-lettere-å-holde-et-halvt-dusin-elskere-i-uvisshet-enn-å-beholde-én-når-han-har-fått-visshet
Hvorfor kommer alltid det ene etter det andre? Burde det ikke vært omvendt? -Prioritering
hvorfor-kommer-alltid-det-ene-etter-det-andre-burde-det-ikke-vært-omvendt
Nå har vi sett målet fra siden, ovenfra og bakfra. En slik skåring burde vi også fått sett nedenfra! -Fotball
nå-har-vi-sett-målet-fra-siden-ovenfra-og-bakfra-en-slik-skåring-burde-vi-også-fått-sett-nedenfra
Jeg har vært mye sammen med voksne. Jeg har sett dem på ganske nært hold. Og jeg har ikke fått noen bedre mening om dem av den grunn. -Voksen
jeg-har-vært-mye-sammen-med-voksne-jeg-har-sett-dem-på-ganske-nært-hold-og-jeg-har-ikke-fått-noen-bedre-mening-om-dem-av-den-grunn
Vi må akseptere at vi har fått en generasjon bevisste kvinner som tør å vise senualitet og nakenhet. Men det å være aggressiv, seksuell og ambisiøs blir kanskje for mye for noen? -Nakenhet
vi-må-akseptere-at-vi-har-fått-generasjon-bevisste-kvinner-som-tør-å-vise-senualitet-og-nakenhet-men-det-å-være-aggressiv-seksuell-og