Søndagen er liksom ingenting, bare et tåpelig hull som man pøser de mest åndssvake ting oppi.


søndagen-er-liksom-ingenting-bare-et-tåpelig-hull-som-man-pø-mest-åndssvake-ting-oppi
søndagsøndagenerliksomingentingbareettåpelighullsommanpøsermeståndssvaketingoppisøndagen erer liksomliksom ingentingbare etet tåpeligtåpelig hullhull somsom manman pøserpøser dede mestmest åndssvakeåndssvake tingting oppisøndagen er liksomer liksom ingentingbare et tåpeliget tåpelig hulltåpelig hull somhull som mansom man pøserman pøser depøser de mestde mest åndssvakemest åndssvake tingåndssvake ting oppisøndagen er liksom ingentingbare et tåpelig hullet tåpelig hull somtåpelig hull som manhull som man pøsersom man pøser deman pøser de mestpøser de mest åndssvakede mest åndssvake tingmest åndssvake ting oppibare et tåpelig hull somet tåpelig hull som mantåpelig hull som man pøserhull som man pøser desom man pøser de mestman pøser de mest åndssvakepøser de mest åndssvake tingde mest åndssvake ting oppi

Golf er et spill hvor målet er å få en veldig liten ball oppi et veldig lite hull, med våpen som ikke passer til formålet. -Golf
golf-er-et-spill-hvor-målet-er-å-få-veldig-liten-ball-oppi-et-veldig-lite-hull-med-våpen-som-ikke-passer-til-formålet
Ingenting er tåpeligere enn tåpelig latter. -Latter
ingenting-er-tåpeligere-enn-tåpelig-latter
Vil man ha støtte fra de brede massene, må man fortelle dem de dummeste og mest naive ting. -Masse
vil-man-støtte-fra-brede-massene-må-man-fortelle-dem-dummeste-og-mest-naive-ting
Snart blir den rotten fanget, som bare kjenner ett hull. -Mus og rotter
snart-blir-den-rotten-fanget-som-bare-kjenner-ett-hull
Bare tre ting hender menneskene: De fødes, lever og dør. Man merker ikke at man blir født, man lider når man dør, og man glemmer å leve. -Menneske
bare-tre-ting-hender-menneskene-de-fødes-lever-og-dør-man-merker-ikke-at-man-blir-født-man-lider-når-man-dør-og-man-glemmer-å-leve