Så lenge Røkke gjør jobben sin, vil ikke jeg være så opptatt av hvor mange dasser han har på hytta si.


så-lenge-røkke-gjør-jobben-vil-ikke-jeg-være-så-opptatt-av-hvor-mange-dasser-han-har-på-hytta
seg selv og andrelengerøkkegjørjobbenvilikkejegværeopptattavhvormangedasserhanharhyttaså lengelenge røkkerøkke gjørgjør jobbenjobben sinvil ikkeikke jegjeg værevære såså opptattopptatt avav hvormange dasserdasser hanhan harhar påpå hyttahytta siså lenge røkkelenge røkke gjørrøkke gjør jobbengjør jobben sinvil ikke jegikke jeg værejeg være såvære så opptattså opptatt avopptatt av hvorav hvor mangehvor mange dassermange dasser handasser han harhan har påhar på hyttapå hytta siså lenge røkke gjørlenge røkke gjør jobbenrøkke gjør jobben sinvil ikke jeg væreikke jeg være såjeg være så opptattvære så opptatt avså opptatt av hvoropptatt av hvor mangeav hvor mange dasserhvor mange dasser hanmange dasser han hardasser han har påhan har på hyttahar på hytta siså lenge røkke gjør jobbenlenge røkke gjør jobben sinvil ikke jeg være såikke jeg være så opptattjeg være så opptatt avvære så opptatt av hvorså opptatt av hvor mangeopptatt av hvor mange dasserav hvor mange dasser hanhvor mange dasser han harmange dasser han har pådasser han har på hyttahan har på hytta si

En gammel mann har ofte ikke annet bevis for at han har levd lenge enn sin alder. -Lucius Annæus Seneca
en-gammel-mann-har-ofte-ikke-annet-bevis-for-at-han-har-levd-lenge-enn-alder
Hvor lenge vil du ligge, du late, når vil du våkne og stå opp? «Jeg vil sove litt til, en ørliten blund, legge hendene sammen og hvile en stund.» -Dovenskap
hvor-lenge-vil-du-ligge-du-late-når-vil-du-våkne-og-stå-opp-jeg-vil-sove-litt-til-ørliten-blund-legge-hendene-sammen-og-hvile-stund
Mange ødelegger ferien sin fordi de gjør for mye når de ikke gjør noe. -Konrad Klein
mange-ødelegger-ferien-fordi-gjør-for-mye-når-ikke-gjør-noe
Min bestefar sa alltid at det finnes to typer mennesker: De som gjør jobben og de som tar æren. Han sa at jeg burde satse på den første gruppen. Konkurransen er mye mindre der. -Indira Gandhi
min-bestefar-sa-alltid-at-det-finnes-to-typer-mennesker-de-som-gjør-jobben-og-som-tar-æren-han-sa-at-jeg-burde-satse-på-den-første-gruppen
Paven - hvor mange divisjoner har han? -Josef Stalin
paven-hvor-mange-divisjoner-har-han
Mange av oss blir foreldre lenge før vi har sluttet å være barn. -Mignon McLaughlin
mange-av-oss-blir-foreldre-lenge-før-vi-har-sluttet-å-være-barn