Så lenge mennesket har håp, er intet forferdelig.


så-lenge-mennesket-har-håp-er-intet-forferdelig
håplengemennesketharhåperintetforferdeligså lengelenge mennesketmennesket harhar håper intetintet forferdeligså lenge mennesketlenge mennesket harmennesket har håper intet forferdeligså lenge mennesket harlenge mennesket har håpså lenge mennesket har håp

Intet onde er så forferdelig som en kvinne. -Kvinner
intet-onde-er-så-forferdelig-som-kvinne
Håp er intet annet enn tro. -Håp
håp-er-intet-annet-enn-tro
I mytene har mennesket okkupert verden med sin tanke allerede for uendelig lenge siden og har identifisert seg med alt, fra fisken i havet til den fjerneste stjerne. -Aksel Sandemose
i-mytene-har-mennesket-okkupert-verden-med-tanke-allerede-for-uendelig-lenge-siden-og-har-identifisert-seg-med-alt-fra-fisken-i-havet-til-den
Intet er farlig for mennesket, uten fienden i hans eget indre. -Sinn og sjel
intet-er-farlig-for-mennesket-uten-fienden-i-hans-eget-indre