Så lenge det er tvil er det håp.


så-lenge-det-er-tvil-er-det-håp
lars lillo-stenberglengedetertvilhåpså lengelenge detdet erer tviltvil erer detdet håpså lenge detlenge det erdet er tviler tvil ertvil er deter det håpså lenge det erlenge det er tvildet er tvil erer tvil er dettvil er det håpså lenge det er tvillenge det er tvil erdet er tvil er deter tvil er det håp

Det er en edel optimisme: at vi vender alle våre håp mot all vår forhåndsfrykt og tvil. -Nis Petersen
det-er-edel-optimisme-at-vi-vender-alle-våre-håp-mot-all-vår-forhåndsfrykt-og-tvil
Så lenge mennesket har håp, er intet forferdelig. -Håp
så-lenge-mennesket-har-håp-er-intet-forferdelig
Det er ingen tvil i min sjel, ikke en eneste tvil i min sjel, om at vi kommer til å mislykkes. -Dumt sagt
det-er-ingen-tvil-i-min-sjel-ikke-eneste-tvil-i-min-sjel-om-at-vi-kommer-til-å-mislykkes
Du er like ung som din tro og ditt håp, og like gammel som din tvil og ditt mismot. -Ukjent
du-er-like-ung-som-din-tro-og-ditt-håp-og-like-gammel-som-din-tvil-og-ditt-mismot
Så lenge du lever, så lenge det er mulig, vær god! -Godhet
så-lenge-du-lever-så-lenge-det-er-mulig-vær-god