Så bind meg, bevogt meg, bedøv meg med vin, og frels meg fra utsalg og sikker ruin!


så-bind-meg-bevogt-meg-bedøv-meg-med-vin-og-frels-meg-fra-utsalg-og-sikker-ruin
kjøp og salgbindmegbevogtbedøvmegmedvinogfrelsfrautsalgsikkerruinså bindbind megbevogt megbedøv megmeg medmed vinog frelsfrels megmeg frafra utsalgutsalg ogog sikkersikker ruinså bind megbedøv meg medmeg med vinog frels megfrels meg frameg fra utsalgfra utsalg ogutsalg og sikkerog sikker ruinbedøv meg med vinog frels meg frafrels meg fra utsalgmeg fra utsalg ogfra utsalg og sikkerutsalg og sikker ruinog frels meg fra utsalgfrels meg fra utsalg ogmeg fra utsalg og sikkerfra utsalg og sikker ruin

Takk for at du ønsket meg, formet meg, bar meg og elsker meg! Du gir røttene mine vann så jeg er stor og sterk og oppreist i meg selv. -Mor
takk-for-at-du-ønsket-meg-formet-meg-bar-meg-og-elsker-meg-du-gir-røttene-mine-vann-så-jeg-er-stor-og-sterk-og-oppreist-i-meg-selv
Folk begynner å snakke om meg uten at jeg skal merke det. Det gjør meg litt usikker. Det føles nesten som om noen tar oksygenet fra meg. -Kjendis
folk-begynner-å-snakke-om-meg-uten-at-jeg-skal-merke-det-det-gjør-meg-litt-usikker-det-føles-nesten-som-om-noen-tar-oksygenet-fra-meg
Det kjeder meg å gå ut og more meg, men det morer meg å sitte hjemme og kjede meg. -Storm P
det-kjeder-meg-å-gå-ut-og-more-meg-men-det-morer-meg-å-sitte-hjemme-og-kjede-meg
Ditt hjerte er en uutømmelig kilde, du lar meg drikke dypt, det oversvømmer meg, gjennomborer meg, jeg drukner. -Hjerte
ditt-hjerte-er-uutømmelig-kilde-du-lar-meg-drikke-dypt-det-oversvømmer-meg-gjennomborer-meg-jeg-drukner
Jeg skulle ikke ha noe imot om du tok meg ved hånden og førte meg gjennom de stille duggete daler, gjennom mark og skog og gjennomlevde med meg alle de eventyr som sankthansnatten gjemmer. -Henrik Ibsen
jeg-skulle-ikke-noe-imot-om-du-tok-meg-ved-hånden-og-førte-meg-gjennom-stille-duggete-daler-gjennom-mark-og-skog-og-gjennomlevde-med-meg-alle
For meg er livet tøft nok uten å ha noen som sparker meg fra innsiden. -Rita Rudner
for-meg-er-livet-tøft-nok-uten-å-noen-som-sparker-meg-fra-innsiden