Ringe er makten i det bly som ble til kuler, mot makten i det bly som ble til skrift.


ringe-er-makten-i-det-bly-som-ble-til-kuler-mot-makten-i-det-bly-som-ble-til-skrift
ordringeermaktendetblysombletilkulermotskriftringe erer maktenmakten ii detdet blybly somsom bleble tiltil kulermot maktenmakten ii detdet blybly somsom bleble tiltil skriftringe er maktener makten imakten i deti det blydet bly sombly som blesom ble tilble til kulermot makten imakten i deti det blydet bly sombly som blesom ble tilble til skriftringe er makten ier makten i detmakten i det blyi det bly somdet bly som blebly som ble tilsom ble til kulermot makten i detmakten i det blyi det bly somdet bly som blebly som ble tilsom ble til skriftringe er makten i deter makten i det blymakten i det bly somi det bly som bledet bly som ble tilbly som ble til kulermot makten i det blymakten i det bly somi det bly som bledet bly som ble tilbly som ble til skrift

Makten over andre er intet - makten over seg selv er alt. -Gabriel Scott
makten-over-andre-er-intet-makten-over-seg-selv-er-alt
Kjærligheten er livets høyeste bud - ja den eneste livsform som tåler å komme til makten -Heljar Mjøen
kjærligheten-er-livets-høyeste-bud-ja-den-eneste-livsform-som-tåler-å-komme-til-makten
Skjønnhet: Den makten en kvinne har til å sjarmere en elsker og drive ektemannen til vannvidd. -Skjønnhet
skjønnhet-den-makten-kvinne-har-til-å-sjarmere-elsker-og-drive-ektemannen-til-vannvidd
Jeg lot som om jeg var en jeg ønsket å være helt til jeg ble den personen. Eller han ble meg. -Være seg selv
jeg-lot-som-om-jeg-var-jeg-ønsket-å-være-helt-til-jeg-ble-den-personen-eller-han-ble-meg